Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

ANEK LINES-SUPERFAST FERRIES : Τροποποίηση δρομολογίων στις γραμμές της ANKONA και της ΒΕΝΕΤΙΑΣ το χρονικό διάστημα 20/5-8/6

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δρομολόγια των πλοίων μας στις γραμμές της Ανκόνα και της Βενετίας, από τις 20/05 έως τις 08/06/2018, διαμορφώνονται ως εξής:

Κυριακή, 20/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 21/05 (αντί για 16:30 21/05) (HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 21/05 – Πάτρα, άφιξη 15:00 21/05 (SUPERFAST XI) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Βενετία, αναχώρηση 12:00 – Κέρκυρα, άφιξη 13:45 21/05, Ηγουμενίτσα, άφιξη 15:00 21/05 – Πάτρα, άφιξη 21:30 21/05 (OLYMPIC CHAMPION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Δευτέρα, 21/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 22/05 (αντί για 16:30 22/05) (SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 22/05 – Πάτρα, άφιξη 15:00 22/05 (HELLENIC SPIRIT) → Νέο δρομολόγιο
Πάτρα, αναχώρηση 23:59 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 06:30 22/05 – Βενετία, άφιξη 07:00 23/05 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Τρίτη, 22/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 23/05 (αντί για 16:30 23/05) (HELLENIC SPIRIT αντί για OLΥMPIC CHAMPION) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 23/05 (αντί για 08:00 23/05) – Πάτρα, άφιξη 15:00 23/05 (αντί για 14:30 23/05) (SUPERFAST XI αντί για HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο

Τετάρτη, 23/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 24/05 (αντί για 16:30 24/05) (SUPERFAST XI αντί για HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 24/05 (αντί για 08:00 24/05) – Πάτρα, άφιξη 15:00 24/05 (αντί για 14:30 24/05) (HELLENIC SPIRIT αντί για SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Βενετία, αναχώρηση 12:00 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 14:30 24/05 – Πάτρα, άφιξη 21:00 24/05 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Πέμπτη, 24/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 25/05 (HELLENIC SPIRIT) → Νέο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 25/05 (αντί για 08:00 25/05) – Πάτρα, άφιξη 15:00 25/05 (αντί για 14:30 25/05) (SUPERFAST XI αντί για OLYMPIC CHAMPION → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Πάτρα, αναχώρηση 23:59 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 06:30 25/05 – Βενετία, άφιξη 07:00 26/05 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Παρασκευή, 25/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 26/05 (SUPERFAST XI) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 26/05 (αντί για 08:00 26/05) – Πάτρα, άφιξη 15:00 26/05 (αντί για 14:30 26/05) (HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Βενετία (ASTERION) → Ανεκτέλεστο δρομολόγιο

Σάββατο, 26/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 27/05 (HELLENIC SPIRIT) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 27/05 – Πάτρα, άφιξη 15:00 27/05 (SUPERFAST XI) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Βενετία, αναχώρηση 12:00 – Κέρκυρα, άφιξη 13:45 27/05 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 15:00 27/05 – Πάτρα, άφιξη 21:30 27/05 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) →   Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα μέσω Κέρκυρας

Κυριακή, 27/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 28/05 (αντί για 16:30 28/05) (SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 28/05 – Πάτρα, άφιξη 15:00 28/005 (HELLENIC SPIRIT) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Βενετία – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Πάτρα (OLYMPIC CHAMPION) → Ανεκτέλεστο δρομολόγιο

Δευτέρα, 28/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 29/05 (αντί για 16:30 29/05) (HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 29/05 – Πάτρα, άφιξη 15:00 29/05 (SUPERFAST XI) → Νέο δρομολόγιο
Πάτρα, αναχώρηση 23:59 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 06:30 29/05 – Βενετία, άφιξη 07:00 30/05 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Τρίτη, 29/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 30/05 (αντί για 16:30 30/05) (SUPERFAST XI αντί για OLYMPIC CHAMPION) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 30/05 (αντί για 08:00 30/05) – Πάτρα, άφιξη 15:00 30/05 (αντί για 14:30 30/05) (HELLENIC SPIRIT αντί για SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο

Τετάρτη, 30/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 31/05 (αντί για 16:30 31/05) (HELLENIC SPIRIT αντί για SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 31/05 (αντί για 08:00 31/05) – Πάτρα, άφιξη 15:00 31/05 (αντί για 14:30 31/05) (SUPERFAST XI αντί για HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Βενετία, αναχώρηση 12:00 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 14:30 31/05 – Πάτρα, άφιξη 21:00 31/05 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Πέμπτη, 31/05/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 01/06 (SUPERFAST XI) → Νέο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 01/06 (αντί για 08:00 01/06) – Πάτρα, άφιξη 15:00 01/06 (αντί για 14:30 01/06) (HELLENIC SPIRIT αντί για OLYMPIC CHAMPION) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Πάτρα, αναχώρηση 23:59 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 06:30 01/06 – Κέρκυρα, αναχώρηση 07:45 01/06 –Βενετία, άφιξη 07:30 02/06 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα μέσω Κέρκυρας

Παρασκευή, 01/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 02/06 (HELLENIC SPIRIT) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 02/06 (αντί για 08:00 02/06) – Πάτρα, άφιξη 15:00 02/06 (αντί για 14:30 02/06) (SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Βενετία (OLYMPIC CHAMPION) → Ανεκτέλεστο δρομολόγιο

Σάββατο, 02/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 03/06 (SUPERFAST XI) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 03/06 – Πάτρα, άφιξη 15:00 03/06 (HELLENIC SPIRIT) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Βενετία, αναχώρηση 12:00 – Κέρκυρα, άφιξη 13:45 03/06 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 15:00 03/06 – Πάτρα, άφιξη 21:30 03/06 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION ) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα μέσω Κέρκυρας

Κυριακή, 03/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 04/06 (αντί για 16:30 04/06) (HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 04/06 – Πάτρα, άφιξη 15:00 04/06 (SUPERFAST XI) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Βενετία – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα – Πάτρα (OLYMPIC CHAMPION) → Ανεκτέλεστο δρομολόγιο

Δευτέρα, 04/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 05/06 (αντί για 16:30 05/06) (SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 05/06 – Πάτρα, άφιξη 15:00 05/06 (HELLENIC SPIRIT) → Νέο δρομολόγιο
Πάτρα, αναχώρηση 23:59 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 06:30 05/06 – Βενετία, άφιξη 07:00 06/06 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Τρίτη, 05/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 06/06 (αντί για 16:30 06/06) (HELLENIC SPIRIT αντί για OLYMPIC CHAMPION) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 06/06 (αντί για 08:00 06/06) – Πάτρα, άφιξη 15:00 06/06 (αντί για 14:30 06/06) (SUPERFAST XI αντί για HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο

Τετάρτη, 06/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 (αντί για 23:59) – Ανκόνα, άφιξη 14:00 07/06 (αντί για 16:30 07/06) (SUPERFAST XI αντί για HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 07/06 (αντί για 08:00 07/06) – Πάτρα, άφιξη 15:00 07/06 (αντί για 14:30 07/06) (HELLENIC SPIRIT αντί για SUPERFAST XI) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο
Βενετία, αναχώρηση 12:00 – Ηγουμενίτσα, άφιξη 14:30 07/06 – Πάτρα, άφιξη 21:00 07/06 (OLYMPIC CHAMPION αντί για ASTERION) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

Πέμπτη, 07/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 08/06 (HELLENIC SPIRIT) → Νέο δρομολόγιο
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 08/06 (αντί για 08:00 08/06) – Πάτρα, άφιξη 15:00 08/06 (αντί για 14:30 08/06) (SUPERFAST XI αντί για OLYMPIC CHAMPION) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο

Παρασκευή, 08/06/2018
Πάτρα, αναχώρηση 17:30 – Ηγουμενίτσα, αναχώρηση 23:15 – Ανκόνα, άφιξη 14:00 09/06 (SUPERFAST XI) → Θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα
Ανκόνα, αναχώρηση 16:30 (αντί για 13:30) – Ηγουμενίτσα, άφιξη 09:30 09/06 (αντί για 08:00 09/06) – Πάτρα, άφιξη 15:00 09/06 (αντί για 14:30 09/06) (HELLENIC SPIRIT) → Αναθεωρημένο δρομολόγιο

Από το Σάββατο, 09 Ιουνίου 2018, τα δρομολόγια μας επανέρχονται στα ωράριά τους.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,704ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
661ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα