Σας ενημερώνουμε ότι τα δρομολόγια στη γραμμή του Μπάρι στις 03.01.2021, δε θα πραγματοποιηθούν