Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

ATTICA GROUP: Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας/Γνωστοποίηση συναλλαγής

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2016, ότι την 27.5.2021:

1. H μέτοχος «ΜIG SHIPPING S.A.», πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εκδότρια, ήτοι τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας κ. Κυριάκο Μάγειρα και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και Γεώργιο Ευστρατιάδη, ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι την 25.5.2021 συνεστήθη ενέχυρο επί των παρακάτω μετοχών της Εκδότριας κυριότητας της «ΜIG SHIPPING S.A.»: α) επί 149.072.510 μετοχών υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως εκπροσώπου των ομολογιούχων σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ») έκδοσης της «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «MIG»), και β) επί 149.072.510 υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως εκπροσώπου των ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG (εφεξής «το ΜΟΔ»).

2. H μέτοχος MIG, πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εκδότρια, ήτοι τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και Γεώργιο Ευστρατιάδη και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας κ.κ. Λουκά Παπάζογλου και Ευστράτιο Χατζηγιάννη, ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι την 25.5.2021 συνεστήθη ενέχυρο επί των παρακάτω μετοχών της Εκδότριας κυριότητας της ΜIG : α) επί 22.241.173 μετοχών υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως εκπροσώπου των ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του ΚΟΔ και β) επί 22.241.173 μετοχών υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως εκπροσώπου των ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του ΜΟΔ.

Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 25.5.2021 ανήλθε σε Ευρώ 1,02.

Το ενέχυρο επί των συνολικά 171.313.683 μετοχών της Εκδότριας κυριότητας της «ΜIG SHIPPING S.A.» και της ΜIG παραχωρείται ως ενέχυρο Α΄ τάξης σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του ΚΟΔ και ως ενέχυρο Β΄ τάξης σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του ΜΟΔ, κατόπιν της εξάλειψης των υφισταμένων ενεχύρων προηγούμενης τάξης.

Καλλιθέα, 28 Μαΐου 2021

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,702ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
661ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα