Η Attica A.E. Συμμετοχών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
που αναλήφθηκαν κατά την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ότι ολοκληρώθηκε
η εγκατάσταση πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers) στο SUPERFAST XI και ελήφθη η
σχετική πιστοποίηση από τον παρακολουθούντα Νηογνώμονα.

Καλλιθέα, 28 Ιουλίου 2020