Ολοκλήρωσε το δεξαμενισμό του στο Πέραμα το “Bridge” και το πλοίο κατευθύνθηκε στο αγκυροβόλιο Πειραιά.

Δοκιμαστικό πλου για το “European Express” στον Σαρωνικό αυτή την ώρα.