Φ/Γ-Ο/Γ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 16/10/2023 έως 29/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 17/10/2023 έως 29/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας :

Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Τα δρομολόγια του πλοίου από 16/10/2023 έως 29/10/2023 θα εκτελεστούν ως κάτωθι πίνακας: