Σας ενημερώνουμε ότι προς εξυπηρέτηση μεταφοράς βυτίων καυσίμων τα δρομολόγια των πλοίων μας Φ/Γ-Ο/Γ ΙΩΣΗΦ Κ και Φ/Γ-Ο/Γ ΤΑΛΩΣ για την Δευτέρα 12/07/2021 διαμορφώνονται ως κάτωθι πίνακες 1 και 2: