Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, 17 – 18 – 19/08/2023 προστίθενται έκτακτα δρομολόγια του πλοίου μας Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ & σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν.

 

ΠΕΜΠΤΗ 17/08/2023
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦ. ΑΝ.
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 07:00
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 08:50 09:45
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 11:35 12:30
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14:20 16:00
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 17:50 19:00
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20:50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/08/2023 ΣΑΒΒΑΤΟ 19/08/2023
ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ
ΑΦ. ΑΝ. ΑΦ. ΑΝ.
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 09:30 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 06:45
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 11:20 12:30 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 08:35 09:30
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14:20 16:00 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 11:20 12:30
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 17:50 19:00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14:20 16:00
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20:50 21:30 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 17:50 18:40
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 23:20 ΛΗΜΝΟΣ 21:30