Θετική εξέλιξη και ταυτόχρονα πλήρη δικαίωση για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτη που πάσχουν από τετραπληγία και παραπληγία, αποτελεί η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η οποία ήδη δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ’αριθ. 4961/Β’/8-8-2023, και με την οποία το μηνιαίο εξωϊδρυματικό  επίδομα για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτη καθορίζεται σε 848€ μηνιαίως σε δωδεκάμηνη βάση και μάλιστα αναδρομικά από 1/5/2023.

Η σταθερή θέση της ΠΝΟ, όπως αυτή εκφράστηκε στο Γενικό μας Συμβούλιο τον Γενάρη του 2023, και οι συντονισμένες ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτη και της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχαν ως αποτέλεσμα στην έκδοση της παραπάνω απόφασης με την οποία αποκαταστάθηκε η μεγάλη αδικία σε βάρος των πασχόντων Ναυτικών μας οι οποίοι, σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλισμένους της χώρας δεν ελάμβαναν τέτοιο επίδομα.

Η Ομοσπονδία μας προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα θέματα υγείας των Ναυτικών μας και με συνεχείς και συντονισμένες ενέργειες προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξυψώσει τα επίπεδα των παρεχόμενων Υπηρεσιών από τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ

Εμμ. Τσικαλάκης