Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο σημερινό δρομολόγιο Δευτέρα 28/08/2023 προς ΜΥΚΟΝΟ – ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΙΟ γίνεται προσθήκη του λιμένα της ΑΝΔΡΟΥ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: