Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”:  Λόγω αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΧΑΝΙΑ, σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 31/07/2022 το πρωί από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 10:00 προς ΧΑΝΙΑ ως κάτωθι πίνακας :