Στο ντοκ 3, του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά, έδεσε σήμερα το πρωί, το ΚΡΗΤΗ Ι, βγαίνοντας εκτός δρομολογίων για λίγες ημέρες ,προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 19/3-21/3, στην πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ ,του Ο.Λ.Π.

Το πλοίο της ANEK LINES αναμένεται να επιστρέψει στα δρομολόγια του την Δευτέρα 22/3.