Πλώρη για το Πειραιά έχει βάλει αυτή την ώρα, το MARE DI LEVANTE, προκειμένου να πραγματοποιήσει την ετήσια επισκευή του.

Το πλοίο της LEVANTE FERRIES, σύμφωνα με τον Ο.Λ.Π., θα δεξαμενιστεί το χρονικό διάστημα 6/5-10/5, στην πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι.