Στο ντοκ 3, του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά, βρίσκεται από σήμερα το πρωί, το OLYMPIC CHAMPION, προκειμένου να εκτελέσει την ετήσια ακινησία του.

Να πούμε, πως σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών του ΟΛΠ, το πλοίο της ANEK LINES, θα δεξαμενιστεί το χρονικό διάστημα 14/10-20/10, στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ.