Ρότα για τον Πειραιά έχει βάλει από χθες το βράδυ, το RIGEL III, ολοκληρώνοντας τα δρομολόγια του στη γραμμή Μπάρι-Δυρράχιο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά δεξαμενισμών του Ο.Λ.Π., το πλοίο της VENTOURIS FERRIES πρόκειται να δεξαμενιστεί το χρονικό διάστημα 24/2-27/2, στη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι του Ο.Λ.Π.