Σύμφωνα με την από 18.03.2023 απόφαση του Δ.Λ.Τ. Χίου με αρ.πρωτ.977, όπου “κατόπιν ελέγχων διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κατα την προσέγγιση των πλοίων της ακτοπλοΐας στο κεντρικό λιμένα Χίου”, σας ενημερώνουμε ότι από 20.03.2023 τα πλοία του ομίλου ATTICA θα επαναπροσεγγίζουν το λιμάνι της Χίου αντί των Μεστών.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για τα ανωτέρω.