Κατόπιν βελτίωσης καιρικών συνθηκών και άρσης απαγερευτικού απόπλου από το μεσημέρι στις περιοχές πλόων των πλοίου μας FAST FERRIES ANDROS, σήμερα Παρασκευή 30/11, θα εκτελεστούν τα εξής δρομολόγια:

Από ΜΥΚΟΝΟ : 12:15 για ΤΗΝΟ(12:45-13:00) – ΑΝΔΡΟ (14:25-15:00) – ΡΑΦΗΝΑ: 17:00

Από ΡΑΦΗΝΑ : 18:30 για ΑΝΔΡΟ (20:30-20:45) – ΤΗΝΟ(22:20-22:35) – ΜΥΚΟΝΟ: 23:10

Από αύριο Σάββατο 1/12/2018, τα δρομολόγιά μας θα εκτελούνται όπως είναι εγκεκριμένα.