Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Φώτης Κουβέλης: «Κομβικός ο ρόλος του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Δίκαιη ανάπτυξη για όλους»

Στον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το λιμάνι της   Θεσσαλονίκης, μετά και τις τελευταίες κυβερνητικές παρεμβάσεις, ως διαμετακομιστικού κέντρου, αναφέρθηκε ο  Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στο Συνέδριο « EXPORT SUMMIT VII ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   στη Θεσσαλονίκη».

Ο Φώτης Κουβέλης υπογράμμισε παράλληλα ότι η νέα αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Θεσσαλονίκης, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την ενίσχυση των εξαγωγών από τη Βόρεια Ελλάδα προς την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη.

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η σύγχρονη πραγματικότητα και το μέλλον της είναι συνδεδεμένα άρρηκτα με τη θάλασσα.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με τη γεωφυσική της διαμόρφωση, έχουν συμβάλλει στην έντονη δραστηριοποίηση των Ελλήνων στη θάλασσα και στην ανάδειξη του ναυτιλιακού τομέα ως ενός από τους δυναμικότερους της ελληνικής οικονομίας.

Η διασύνδεση της ναυτιλίας με την ελληνική βιομηχανία ενέχει μία τεράστια δυναμική.

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά, μαζί της και η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται η μπορούν να συνδεθούν με τη ναυτιλία.

Αναφέρομαι στην εξαγωγή και μεταφορά των προϊόντων και στην παραγωγή και εξαγωγή ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Και θα ήθελα εδώ να σημειώσω τη μεγάλη σημασία που έχει για την Ελλάδα όχι μόνον η ποντοπόρος ναυτιλία, αλλά και η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, η οποία έχει αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση του νησιωτικού μας συμπλέγματος σε πετρελαιοειδή, πρώτες ύλες και εμπορεύματα, καθώς και  για την εξυπηρέτηση αντίστοιχων αναγκών του Μεσογειακού εμπορίου και προφανώς του εξαγωγικού εμπορίου.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο εμπόριο με τη νησιωτική Ελλάδα, πρέπει να  επισημανθεί η στήριξη της εμπορικότητάς της  με την καθιέρωση και εφαρμοζόμενη ρύθμιση του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα μιας δημιουργικής και παραγωγικής Ελλάδας, που έχει αναδείξει τη χώρα μας σε παγκόσμιο πρωτοπόρο του κλάδου.

Η Ελλάδα οργανώνει με τον πιο σύγχρονο τρόπο το Λιμενικό της Σύστημα.

Στον τομέα αυτόν,  το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε κομβικό σημείο και αποκτά στρατηγικό ρόλο, κυρίως ως προς τις εξαγωγές,  συνδεόμενο μάλιστα με το νέο, αναβαθμισμένο και διαρκώς αναβαθμιζόμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Πρόκειται για την κατασκευή της νέας, μονής, σηματοδοτούμενης γραμμής, με πρόβλεψη για εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης, που θα συνδέει τον 6ο προβλήτα, δηλαδή το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ήδη προχωρούν οι διαδικασίες για την  κατασκευή του έργου αυτής της γραμμής. Η νέα γραμμή θα συνδέει από δυτικά τον 6ο προβλήτα του εμπορικού λιμένα της Θεσσαλονίκης με την Υφιστάμενη μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκης  Ειδομένης, που ενώνει τον Σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης με τον Εμπορικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και μέσω αυτού με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης (πύλη 11).

Η μελέτη σύνδεσης του 6ου Προβλήτα με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, εντάχθηκε  στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο, που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2022, εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει την υπάρχουσα σύνδεση και αναμένεται να αυξήσει το σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο που εκτελείται μέσω του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού.

Θα είναι, μαζί με το υπό δημοπράτηση Εμπορευματικό Κέντρο στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων προς την ενδοχώρα, τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους τριών χιλιομέτρων, έχει αρχή μέσα στο λιμάνι και εξέρχεται από την πύλη των φορτηγών προς την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου.

Προχωρεί λοιπόν η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς  του.

Το έργο της κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής έχει κόστος 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω ότι τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, έχουν το καθένα το δικό του ξεχωριστό και ιδιαίτερο ρόλο,  στο πλαίσιο της νέας, ενιαίας λιμενικής πολιτικής της Ελλάδας, η οποία προχωρεί με νέο μοντέλο,  το μοντέλο των παραχωρήσεων για επενδύσεις και δραστηριότητες, όπως αυτό διαμορφώθηκε με το νόμο 4597, τον Φεβρουάριο του 2019.

Ειδικά όμως για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θέλω να τονίσω την ανάπτυξη που παρουσιάζει για την τοπική αλλά και την περιφερειακή οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, μετά τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησής του, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση και τις επενδύσεις στις οποίες προχωρεί ο ΟΛΘ, με την αγορά νέων μηχανημάτων στοιβασίας και μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων.

Το λιμάνι διεκδικεί δυναμική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ως προς τις εξαγωγές προς την Ασία. Τι εννοώ:

Με βασικό πλεονέκτημα την εγγύτητα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επιδιώκει με αξιώσεις να ανέβει πολλές κατηγορίες παγκοσμίως.

Είναι προφανές ότι έχει εξαγωγικό προσανατολισμό, στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, και ο προσανατολισμός του δεν είναι μόνο η Ασία, τα Βαλκάνια και η Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η Δυτική Ευρώπη.

Είναι από τα κομβικά μεσογειακά λιμάνια και αποτελεί πύλη εξαγωγών  για προϊόντα και πρώτες ύλες της Ελλάδας, των Βαλκανίων και, γιατί όχι, και μέρους της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, προς την Ασία, οι εισαγωγές της οποίας είναι εντυπωσιακά υψηλές.

Ήδη για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης του έργου υποδοχής των εγχώριων προς εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης,  λειτουργεί ειδικός χώρος που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα.

Με τις σκέψεις αυτές θα ήθελα να σας συγχαρώ  κ. Πρόεδρε,  και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, για την πρωτοβουλία να διοργανώσετε  την εκδήλωση αυτή. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραμένει σταθερό στις συνεργασίες με όλους τους αρμόδιους φορείς, με κοινό στόχο και διεκδίκηση τη δίκαιη ανάπτυξη της χώρας.

Μιας ανάπτυξης που τα αποτελέσματά της θα εισπράττονται από την κοινωνία.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,774ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
663ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα