Στη δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι, του Ο.Λ.Π., ανεβαίνει αυτή την ώρα, το BLUE GALAXY, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του, ο οποίος αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 19/3.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στη γραμμή των Χανίων στις 20/3.