Στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι, του Ο.Λ.Π., οδηγείται αυτή την ώρα, συνοδεία ρυμουλκών, το MARE DI LEVANTE, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών, το πλοίο της LEVANTE FERRIES, θα παραμείνει στην δεξαμενή μέχρι το Σάββατο 3/4.