Ρότα για την Ερμούπολη της Σύρου έχει βάλει αυτή την ώρα, το ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο της HELLENIC SEAWAYS, πρόκειται να επιστρέψει στην ενεργό δράση την Παρασκευή 17/1, αντικαθιστώντας το ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ, στη γραμμή του Βορειοανατολικού Αιγαίου.