Στη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι, του Ο.Λ.Π., ανεβαίνει αυτή την ώρα, το ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του, ο οποίος θα κρατήσει μέχρι τις 6/3/21.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο θα επιστρέψει στα δρομολόγια του, στη γραμμή του βορειοανατολικού Αιγαίου, την Δευτέρα 15/3/21.