Στην μεγάλη πέτρινη δεξαμενή Βασιλειάδη μπήκε σήμερα το πρωί, το ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ, προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών του Ο.Λ.Π., το πλοίο θα παραμείνει στη δεξαμενή μέχρι τις 22/6.