Στην μικρή πέτρινη δεξαμενή του Ο.Λ.Π. μπήκε σήμερα το ΣΑΟΝΗΣΟΣ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάρτηση της αξιολόγησης, των δικαιολογητικών συμμετοχής, της Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών, που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες, το πλοίο της SAOS FERRIES,  ήταν το μόνο πλοίο που προκρίθηκε να αναλάβει την μία από τις δύο ενδοκυκλαδικές γραμμες αφού απορρίφθηκε η συμμετοχή της ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. (SEAJETS).