Στη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι, του Ο.Λ.Π., ανέβηκε πριν λίγο, το SUPERFAST XI ,προκειμένου να εκτελέσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων, το πλοίο της SUPERFAST FERRIES αναμένεται να επιστρέψει στα δρομολόγια του, στη γραμμή της Ancona, στις 3/6/2020.