Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει τη διάκρισή της ως

«Μία από τις κορυφαίες εταιρίες που διαμορφώνουν

τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας»

στην εκδήλωση του QualityNet Foundation “The most Sustainable Companies in Greece 2023”.

Η διάκριση αυτή απονέμεται στις εταιρείες που εφαρμόζουν ολιστική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης με συστηματική ενσωμάτωσή της στην επιχειρηματική τους λειτουργία και αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση στην ελληνική αγορά.

Η Attica Group, αξιολογήθηκε με βάση το SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY που αποτελεί τον τεχνικό επιχειρηματικό δείκτη αξιολόγησης των επιδόσεων ενός οργανισμού στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και διακρίθηκε σε 3 επίπεδα:

  • Sustainability Leaders
  • Top Sustainable Companies
  • Sustainable Companies

H κατάταξη των επιχειρήσεων στηρίζεται σε τρεις κατηγορίες κριτηρίων:

  • Στις Πρωτοβουλίες, Δράσεις και Προγράμματα που αναπτύσσουν αναφορικά με τους θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Στις Πολιτικές, Συστήματα και Διαδικασίες που αναπτύσσουν για την υποστήριξη της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητάς τους.
  • Στον Τρόπο Δημοσιοποίησης των μη οικονομικών δεδομένων.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει και επιβραβεύει τη δέσμευση του Ομίλου για άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βασιζόμενος στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη βιωσιμότητα και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) στην καθημερινή του λειτουργία, και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον με όρους ESG.

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 35 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 61 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 79 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 6 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 500.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.

Καλλιθέα, 7 Απριλίου 2023