Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο τη Δευτέρα 10/04/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 16:00 προς ΝΑΞΟ – ΠΑΡΟ ως κάτωθι πίνακας :