Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Ημερίδα για τη  «Συνεργασία Εμπορευματικών Κέντρων – Λιμένων, Ευρωπαϊκή Εμπειρία, Προκλήσεις» στον ΟΛΠ

Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς η κυβέρνηση έχει ανοίξει όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος, αναφέρθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης, απευθυνόμενος στην Ημερίδα, με θέμα  «Συνεργασία Εμπορευματικών Κέντρων – Λιμένων, Ευρωπαϊκή Εμπειρία, Προκλήσεις», η οποία έγινε σήμερα, στον ΟΛΠ. Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  η EUROPLATFORMS, η ΕΛΙΜΕ και ο ΕΕΣΥΜ. Ο κ. Λαμπρίδης τόνισε «τη σημασία που έχει η μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από λιμάνια της Ελλάδας και του εξωτερικού, γιατί ένα από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια, αν όχι το πιο σημαντικό, για να αξιοποιηθούν οι προκλήσεις του παρόντος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.»

Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διονύσης Τεμπονέρας, με χαιρετισμό, εκ μέρους του Υπουργού Φώτη Κουβέλη. Ο κ. Τεμπονέρας δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές της Ημερίδας, καθότι το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και απασχολεί και την ελληνική και την ευρωπαϊκή εν γένει πολιτική. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι η παροχή μιας συνεκτικότερης προσέγγισης των θαλάσσιων υποθέσεων, μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής. Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην πολιτική ενός μόνο τομέα καθώς και σε ζητήματα που απαιτούν τον συντονισμό διαφόρων τομέων και φορέων. Μια από τις διατομεακές πολιτικές είναι και η γαλάζια ανάπτυξη στην οποία περιλαμβάνονται και οι μεταφορές, οι οποίες είναι ουσιαστικά διεθνείς.

Περαιτέρω, ο Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών (Λευκή Βίβλος της ΕΕ) μεταφέρει το όραμα για ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο σύστημα μεταφορών, όπου οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και την κοινωνία μας και πρέπει να είναι βιώσιμες ενόψει των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση του διεθνούς εμπορίου (σε όγκο και προορισμούς) συνοδεύτηκε από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και πολυάριθμες καινοτομίες, οι οποίες βρήκαν εφαρμογή στον χώρο των μεταφορών μεταβάλλοντας ταυτοχρόνως τον τρόπο διεξαγωγής του. Οι εξελίξεις αυτές επέφεραν δομικές αλλαγές τόσο στη διάρθρωση όσο και στην ολοκλήρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Την ίδια στιγμή διαμόρφωσαν ένα δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον λειτουργίας. Οι λιμένες από κέντρα συμφόρησης μετεξελίχθηκαν σε κεντρικούς κόμβους της αλυσίδας μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου και σε αυτό το πλαίσιο, κλήθηκαν να αναζητήσουν τις απαραίτητες θεσμικές προσαρμογές, να αναπτύξουν νέους ρόλους και υπηρεσίες προκειμένου να ανταποκριθούν στην νέα πραγματικότητα.

Οι λιμένες, λοιπόν, αποτελούν ένα αναπόσπαστο τμήμα της μεταφορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας και όσο η θαλάσσια μεταφορά αποτελεί τον πιο αποδοτικό ή αποτελεσματικό τρόπο, οι λιμένες θα είναι ένας ακόμα περισσότερο αναντικατάστατος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθότι είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από άλλους λιμένες, παρά από άλλα μέσα μεταφοράς.

Οι μεταφορές έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, επομένως η αποτελεσματική δράση απαιτεί ισχυρή διεθνή συνεργασία. Επομένως, η σημασία της συνεργασίας και της αλληλοσυμπληρούμενης δράσης μεταξύ των Εμπορευματικών Κέντρων (Logistics Centres) και Λιμένων καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική.

Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα μιας δημιουργικής και παραγωγικής Ελλάδας, που έχει αναδείξει τη χώρα μας σε παγκόσμιο πρωτοπόρο του συγκεκριμένου κλάδου. Τα ελληνικά λιμάνια και η ποντοπόρος ναυτιλία μπορούν να αξιοποιηθούν ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας. Η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μεταφορών επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δημιουργούν σημαντικές άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες πολλαπλασιαστικές ωφέλειες για τις εθνικές οικονομίες.

Είναι προς το συμφέρον όλων να αξιοποιηθούν όλες οι ομολογουμένως σημαντικές δυνατότητες συνέργιας των εμπλεκομένων μερών. Πιστεύω ότι η ημερίδα σας θα έχει σημαντική συμβολή και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της.»

Μιλώντας στην Ημερίδα ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Χρήστος Λαμπρίδης δήλωσε:

«Στις μέρες μας είναι περισσότερο φανερός από ποτέ ο ρόλος της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών ως μια απόλυτη αναγκαιότητα για το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, αφετέρου, η σημασία των συνδυασμένων μεταφορών για την αποτελεσματική διακίνηση εμπορευμάτων.

Ο στόχος λοιπόν των συνδυασμένων μεταφορών είναι η συνεργασία των υποδομών και των συστημάτων, και η διευκόλυνση των διαδικασιών για καλύτερες, ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και βιώσιμες μεταφορές.

Αυτόν τον στόχο εξυπηρετεί και ο σχεδιασμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ο οποίος διασυνδέει τα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια δίκτυα σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πολυτροπικών μεταφορών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της διακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων μεταξύ των περιοχών της ΕΕ. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις για τη λιμενική βιομηχανία:

Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι από τις τρεις οδούς μεταφοράς μεταξύ Ανατολής – Δύσης, αυτή που εμφάνισε την μεγαλύτερη αύξηση είναι η οδός Άπω Ανατολής – Ευρώπης μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Συγκεκριμένα, το 1995 είχε μερίδιο 27% ενώ το 2015 έφτασε το 42%.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, η λεκάνη της Μεσογείου και οι λιμένες της είναι πλέον στο επίκεντρο του μεταφορικού ενδιαφέροντος χάρις στην Διώρυγα του Σουέζ.
Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Αν. Μεσόγειο, παρέχει ήδη ανταγωνιστική διαδρομή θαλασσίων μεταφορών για το ναυτιλιακό εμπόριο. Συγκεκριμένα, ο χρόνος μεταφοράς εμπορευμάτων από την Κίνα στην βόρεια και κεντρική Ευρώπη μέσω του Λιμένα Πειραιά εκτιμάται ότι εξοικονομεί 8-9 ημέρες σε σύγκριση με την διαδρομή μέσω άλλων λιμένων της Β. Ευρώπης, οι οποίες να αυξηθούν ακόμα και στις 12 ημέρες.
Σχετικό link της δήλωσης: https://youtu.be/Dl_4ckTN8qs

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται και η συζήτηση για το τον Νέο Δρόμο Μεταξιού και μάλιστα για τον Θαλάσσιο Δρόμο Μεταξιού δηλαδή των οδών μεταφοράς από την Ανατολή στη Δύση.

Είναι σαφές συνεπώς ότι η προοπτική και οι ευκαιρίες για την συνδυασμένη ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων και των εμπορευματικών κέντρων είναι εξαιρετικά ευοίωνες. Γιατί η πρόκληση για τη χώρα μας , μέσω της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας δεν είναι μόνο η δική της ανάπτυξη αλλά η δυνατότητα της να προσθέσει αξία στην οικονομία.

Ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να αυξηθεί απλά ο όγκος του διερχόμενου φορτίου αλλά αξιοποιώντας την αναμενόμενη αύξηση να δημιουργείται προστιθέμενη αξία κατά την διέλευση / παραμονή των εμπορευμάτων στην Ελλάδα, η οποία θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την χώρα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων και κέντρων logistics, που θα είναι σε θέση αφενός να προσελκύσουν περισσότερα φορτία, αφετέρου να συμβάλλουν σε αυτή την αξιοποίηση μέσω της ελαφριάς μεταποίησης, της συναρμολόγησης, της ανασυσκευασίας κ.λπ.

Η συνέργεια μεταξύ λιμένων και εμπορευματικών / επιχειρηματικών κέντρων είναι ο στόχος της πολιτικής που θέλει να επιτύχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα ελληνικά λιμάνια.

Γι αυτό και ήταν επιλογή μας να συμμετέχουμε στο Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής Αλυσίδας και επίσης να συμμετέχουμε ενεργά στην εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση της δυναμικότητας και αναπτυξιακής ετοιμότητας των εμπορευματικών λιμένων της Ελλάδας. Στη μελέτη αυτή οι εμπλεκόμενοι κατέληξαν ότι υπάρχει ανάγκη για :

την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών / ανωδομών
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του σιδηροδρομικού και του οδικού δικτύου,
τη δημιουργία περισσότερων ελεύθερων ζωνών,
την ταχεία ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των προγραμματισμένων Εμπορευματικών Κέντρων (όπως στην Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη) και η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων, βάσει των αναγκών που θα προκύψουν από την παραχώρηση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε δυνητικούς επενδυτές, καθώς και την παροχή κινήτρων και εξειδικευμένης κατάρτισης στα στελέχη των Οργανισμών Λιμένων ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες.

Η ικανοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων θα επιτύχει τη διασύνδεση των λιμένων με εμπορευματικά κέντρα και θα δημιουργηθεί η δυνατότητα για την προσφορά υπηρεσιών logistics. Ιδιαίτερα δε για τους μεγάλους ελληνικούς λιμένες που είναι ενταγμένοι στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, η ολοκλήρωση τέτοιου αναπτυξιακού προγράμματος θα τους καταστήσει σημαντικούς κόμβους στο ΔΔΜ.

Το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε είναι εάν το λιμενικό σύστημα μπορεί να επιτύχει αυτή την πρόκληση:

Ο Πειραιάς ήδη με την ολοκλήρωση των επενδύσεων την τελευταία 10ετία είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος λιμένας της Ευρώπης. Η παράλληλη ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο θα επιτρέψει στον Πειραιά να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του ως ένα λιμάνι που προσφέρει σύγχρονες ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Στον Λιμένα Θεσσαλονίκης – μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης – οι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις για γενικότερο εκσυγχρονισμό των υποδομών και ανωδομών με επίκεντρο την επέκταση και τον εξοπλισμό του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον προβλήτα 6.

Αντίστοιχα, ήδη βγήκε στη δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμανιών των οποίων τη μετοχή διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ. Ένας νόμος που εφόσον ψηφιστεί θα ανατρέψει το αδόκιμο και αποτελεσματικό μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων και θα προσαρμόσει στα Ευρωπαϊκά δεδομένα την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων. Θα τα προσαρμόσει σε ένα σύστημα που διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον και επίσης γίνεται ελκυστικό σε πραγματικούς επενδυτές που διαθέτουν γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε άμεσα με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας που διαθέτουν σημαντικούς χώρους για την ανάπτυξη υποδομών για την αξιοποίηση τους. Ήδη γνωρίζουμε ότι οι μελετητές που προσέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ για το σκοπό αυτό βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας και αναμένουμε τις προτάσεις τους. Παράλληλα βρσκο΄μαστε σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Οργανισμών Λιμένα ώστε να θέσουμε τις δικές μας προτεραιότητες και έτσι όπως θα προβλέπει και το νέο θεσμικό πλαίσιο, ΤΑΙΠΕΔ , κυβέρνηση και Οργανισμοί να καταλήξουμε στην επενδυτική πρόταση.

Θέλω επίσης να σας πω, ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι αναπτυξιακές και δεν έχουμε σκοπό να παραδώσουμε λειτουργίες που σήμερα εκτελούν οι ΟΛ με επιτυχία σε ιδιώτες προκειμένου να εισπράττουν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να επενδύσουν.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε εξελίξεις και πρωτοβουλίες που βάζουν τα λιμάνια σε μια νέα εποχή. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι:

Η προοπτική ανάπτυξης των λιμένων της Βορειο-Ανατολικής Ελλάδας – δηλαδή της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης –είναι εξαιρετική. Οι δύο λιμένες σε συνεργασία με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης μπορούν να αποτελέσουν πύλες εισόδου για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Παρευξείνιο περιοχή. Η πολύ πρόσφατη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας για την σιδηροδρομική σύνδεση τριών λιμανιών της Βουλγαρίας (του Ρούσε στο Δούναβη ποταμό, της Βάρνας και του Μπουργκάς στον Εύξεινο Πόντο) με τα τρία λιμάνια μας στη Βόρεια Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη) και την κατασκευή δύο σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων είναι σαφές ότι θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο την θέση και τον ρόλο των δύο χωρών στην Ζώνη ΟΒΟR. Με την συμφωνία αυτή, η Ελλάδα επιτυγχάνει σύνδεση με την ενδοχώρα των Βαλκανίων και η Βουλγαρία και οι Βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες άμεση πρόσβαση στο Αιγαίο.

Στην δυτική ακτή της Ελλάδας, στην δυτική κατάληξη της Εγνατίας Οδού, ο Λιμένας Ηγουμενίτσας έχει ήδη καταγράψει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ως πύλη από και προς τους λιμένες της νοτιοδυτικής Ευρώπης (κυρίως Ιταλία αλλά και Ισπανία) τόσο στην επιβατική όσο και στην εμπορευματική κίνηση. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού που διευκολύνει την οδική πρόσβαση στον άξονα βορά – νότου σε συνδυασμό με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση της Εγνατίας Οδού (που εξυπηρετεί την κίνηση στον άξονα ανατολή – δύση) είναι σίγουρο ότι εξασφαλίζουν ένα σαφή και σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για περαιτέρω ανάπτυξη του Λιμένα Ηγουμενίτσας ως διεθνούς λιμένα.
Η χρηματοδότηση με 11 εκ. ευρώ της ανάπτυξης του διχωρικού εμπορευματικού κέντρου Θεσπρωτίας είναι επίσης μια σημαντική εξέλιξη.

Συνολικά η ανάπτυξη εφοδιαστικής αλυσίδας που θα συνδέει τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας μέσω του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου με τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδος και μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με τα λιμάνια της Ιταλίας και της Δυτικής Ευρώπης αποτελεί ένα στόχο υλοποιήσιμο, ιδιαίτερα μετά και την προαναφερόμενη υπογραφή συμφωνίας για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας, που θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους εμπλεκόμενους με τη διακίνηση εμπορευμάτων από τις χώρες της Ευρασίας όσο και σε αυτούς που θα αποφασίσουν να επενδύσουν στους κρίκους αυτής της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα λιμάνια της. Σημειώνεται επίσης ότι βρίσκεται σε καλό σημείο η πρόταση Adrietta, η οποία υλοποιείται με πρωτοβουλία του Ο.Λ.ΗΓ.

Κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ανοίξει όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν στο λιμενικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο η σημερινή εκδήλωση έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχει επιμορφωτικό χαρακτήρα. Και η μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από λιμάνια της Ελλάδας και του εξωτερικού είναι σημαντική για όλους.

Γιατί ένα από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια, αν όχι το πλέον σημαντικό, για να αξιοποιηθούν οι προκλήσεις του παρόντος είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο.»

Στη δική του παρέμβαση ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Θάνος Βούρδας δήλωσε:

Οι περισσότεροι γνωρίζετε πολύ καλά τη μεγάλη σύνδεση, που υπάρχει μεταξύ της πολιτικής συνδυασμένων μεταφορών που ακολουθεί το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και της λιμενικής πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών συνεχίζει απρόσκοπτα την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε τονίσει πως στόχος είναι να συνδυάσουμε τις υποδομές για τις μεταφορές του μέλλοντος. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση βρίσκονται και οι ενέργειές μας.

Όπως γνωρίζετε:
έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πέντε συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων
σύντομα πρόκειται να κυρωθεί και το νότιο τμήμα του Ε65 μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης δημοπρατήθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες της υποθαλάσσιας σύνδεσης Σαλαμίνας
βρίσκονται σε εξέλιξη οι δύο διαγωνιστικές διαδικασίες του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
προετοιμάζονται οι διαγωνισμοί για την παράκαμψη της Χαλκίδας και το τελευταίο τμήμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Κορίνθου-Πατρών ωριμάζουμε μελετητικά τις επεκτάσεις των οδικών δικτύων, τις επεκτάσεις του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και των σιδηροδρομικών συνδέσεων.

Προχωράμε εντατικά τη συνεργασία με τη Βουλγαρία για την ίδρυση διακρατικής εταιρίας υλοποίησης και λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης με Μπουργκάς-Βάρνα και Ρουσε (Δούναβης). Πρόκειται για ένα project το οποίο έχει την αμέριστη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας διαμορφώνουμε Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και τον Απρίλιο του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί. Για τη δημιουργία του υπήρξε και υπάρχει συνεχής συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους και ιδιαίτερα με τον Υπουργό Ναυτιλίας.

Δημιουργήσαμε Στρατηγικό Σχέδιο για τα Logistics και ήδη η συντονιστική Ομάδα των Γενικών Γραμματέων από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία προχωρά με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εφοδιαστικής αλλά και τους επαγγελματίες του χώρου.
Επίσης, συνεχίζουμε αδιάκοπα τις προσπάθειες μας για επίτευξη συνεργασιών με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τρίτες χώρες, ώστε η χώρα μας να μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναπτύσσοντας τόσο τις απαραίτητες υποδομές σύνδεσης όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σύντομα αναφέρω τα ακόλουθα:
ξεκίνησε μέσω του INTERREG η μελέτη βιωσιμότητας της σιδηροδρομικής σύνδεσης Φλώρινας-Καστοριάς με την Αλβανία μέσω Κρυσταλλοπηγής σε επίπεδο της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου από τη διαδικασία του labelling συγκαταλέγεται και η υλοποίηση του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα-Μαυρομάτι (Η μελέτη αφορά νέα χάραξη, μήκους 20χλμ περίπου, με διατομή ενιαίου οδοστρώματος, πλάτους 11μ. και ταχύτητα μελέτης 80 km/h) ξεκινήσαμε πρόσφατα τις συζητήσεις με Ουγγαρία, Σερβία και ΠΓΔΜ για έναν νέο σιδηροδρομικό εμπορευματικό άξονα.

Επαναφέρουμε τη χώρα στο ρόλο του ενεργού «παίχτη» στις μεταφορές και γιατί όχι πρωταγωνιστή στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μιας και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, δε θα μπορούσα να παραλείψω ότι πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθεί και η κύρωση της σύμβασης του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου. Για το νέο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου αναμένεται να προσδώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών.

Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση του κόστους μεταφοράς. Γεγονός που αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μείωση της τελικής αξίας των προϊόντων, με άμεση θετική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και την αύξηση του ΑΕΠ, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία για το διαγωνισμό στο υπόλοιπο τμήμα του Θριασίου σχετικά με το φορέα διαχείρισης του Εμπορευματικού Κέντρου.

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται και ο διαγωνισμός για το Εμπορευματικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης στο Γκόνο και προωθείται το έργο της Σιδηροδρομικής Σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προσανατολίζεται κυρίως στην προώθηση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου μεταφορών. Επιπλέον περιλαμβάνει Εμπορευματικά Κέντρα σε Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα, Ηγουμενίτσα και Πάτρα. Και αυτός ο σχεδιασμός μας φέρνει στο κομβικό σημείο ανάπτυξης.
Η διασύνδεση των λιμενικών υποδομών με τα υπόλοιπα μεταφορικά δίκτυα, ιδιαίτερα με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, καθώς και η βέλτιστη ανάπτυξη της Εφοδιαστικής (των logistics) αποτελούν βασική μας προτεραιότητα και στρατηγικό μας στόχο.

Και για να τονίσω ακόμη μια φόρα την άρρηκτη σχέση και σύνδεση μεταξύ Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής οφείλω να αναφέρω ότι η ανάπτυξη των λιμένων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του διερχόμενου εμπορευματικού φορτίου από την Ελλάδα. Αυτό άλλωστε είναι γνωστό με βάση και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία.

Νομίζω, όμως, ότι έχει έρθει η ώρα να μεταβούμε σε επόμενο στάδιο και να αναπτύξουμε την αγορά παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η αύξηση του transit φορτίου μέσω της Ελλάδας και η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μπορούν να γίνουν η κύρια δύναμη για την ανάπτυξη των logistics και να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες μάλιστα είναι και ρεαλιστικές!
Για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η άμεση μετάβαση από ένα μοντέλο κυρίως μεταφόρτωσης σε ένα μοντέλο που προσθέτει αξία στις διεθνείς εμπορευματικές ροές μέσω της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προτεραιότητά μας η αύξηση της διακίνησης διερχόμενων εμπορευμάτων. Η μεγάλη, όμως, πρόκληση για τη χώρα, την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες είναι η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντός ή εκτός λιμένα ή σε συνδυασμό (διχωρικά), πρέπει να οργανώνεται με δομές και υποδομές Εμπορευματικών Κέντρων, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και βιώσιμο.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,403ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
647ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα