Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΑΙΟΣ από Πειραιά προς Αίγινα/Αγκίστρι 09:00, από Αγκίστρι 11:00, από  Αίγινα 11.30 προς Πειραιά.

Από Πειραιά προς Αίγινα/Αγκίστρι 17:30, από Αγκίστρι  19:15 από Αίγινα 19:45 προς Πειραιά.

Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΣΕΙΔΩΝ από  Πειραιά  προς Αίγινα 11:30 από Αίγινα 13:30 προς Πειραιά.

Από Πειραιά 15:30 προς Αίγινα /Αγκίστρι, από Αγκίστρι 17:15 από Αίγινα 17:45 προς Πειραιά.

Οι επιβάτες που κατέχουν ήδη εισιτήρια θα επιβιβαστούν με αυτά στα παραπάνω πλοία.