Την Κυριακή 26/05/2019 και την Κυριακή 02/06/2019, προς διευκόλυνση των εκλογέων,το δρομολόγιο Πισαετός-Πάτρα θα εκτελεστεί στις 08:00 και το δρομολόγιο Σάμη-Πάτρα στις 08:40.