Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

«Ν. Σαντορινιός: Στοχεύουμε στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ναυτιλίας μέσω της εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών για μια δίκαιη, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απήθυνε στην Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας με θέμα: “Marine Technology in 2020: Smarter and Greener”, που διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ), στο Ίδρυμα Ευγενίδου, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελούν βασικό πλαίσιο της Κυβέρνησης, η οποία εφαρμόζει στοχευμένες πολιτικές για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και να συντελεστούν οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας.

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ναυτιλίας. Η ελληνική ναυτιλία, εκτός του ότι κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο, αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο εταίρο στην καινοτομία και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, σεβόμενη πάντα τους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος”.

“Από το 1972 που ιδρύθηκε, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας συνεχίζει αδιάλειπτα την προσφορά του στη ναυτική τεχνολογία. Συνεργαζόμενο με εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στους διάφορους κλάδους της ναυτικής τεχνολογίας. Προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε αρμόδιους κρατικούς αλλά και άλλους φορείς, συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση της τεχνικής νομοθεσίας- με γνώμονα πάντα η τελευταία να βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Μέσω των πολυάριθμων επιστημονικών δραστηριοτήτων του, το Ινστιτούτο διευκολύνει την παραγωγή και ανταλλαγή γνώσης, διαδικασία που το καθιστά έναν σημαντικό παράγοντα στην αειφόρο ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο χώρο της ναυτιλίας.

Οι νέοι διεθνείς κανονισμοί οδηγούν στην επιβολή νέων προτύπων, αυξάνοντας έτσι την ανάγκη για καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές. Καθοριστική στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, είναι αδιαμφισβήτητα η ικανότητα, η εφευρετικότητα και η τεχνογνωσία των Ελλήνων επιστημόνων και τεχνικών, οι οποίοι συμβάλλουν στην εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων που να συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες ανάγκες της ναυτιλίας.

Η ελληνική ναυτιλία έχει συγκεντρώσει ένα τεράστιο κεφάλαιο γνώσης και εμπειρίας. Η ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού σε όλους τους κλάδους της, συνεχώς εξελίσσεται και αναβαθμίζεται. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, δεν υποστηρίζει μόνο την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας στην Ελλάδα. Με τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Ημερίδων και Συμποσίων με αντικείμενο τη Ναυτική Τεχνολογία- στα οποία συμμετέχουν επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες του χώρου της ναυτιλίας, συμβάλλει στην προβολή των ελληνικών προϊόντων τεχνολογίας στο εξωτερικό.

Βασικός μας στόχος είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης του Έλληνα ναυτικού αλλά και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης σε γενικό επίπεδο”.

“Αποτελεί προτεραιότητά μας, η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στη ναυτιλία, με την παραγωγή καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο όχι μόνο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, αλλά θα συνεχίσει να κρατά τη ναυτιλία μας στην κορυφή του κόσμου. Πέραν των ανωτέρω, η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί βασικό πλαίσιο της Κυβέρνησης απαιτεί στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες θα βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων και οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ορίζοντα το 2030.

Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει το έργο μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος θα επιφέρει επίτευξη των στόχων σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της ναυτιλίας, όπου οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο του ΙΜΟ, έχει δοθεί διορία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να θεσπισθούν μέτρα περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τα πλοία που θα εντάσσονται στο πλαίσιο στόχων που έχει θέσει για το κλίμα η Συμφωνία του Παρισιού. Σε συντονισμό με τη Μάλτα και την Κύπρο, κάνουμε προσπάθεια να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τροποποιήσεις για το θέμα των νέων καυσίμων στα πλοία από το 2020 και μετά. Εκτός από τη μείωση του κόστους, η οποία αναμένεται να αγγίξει ακόμα και το 60%, στόχος είναι τα νέα πλοία που κατασκευάζονται να είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ακτοπλοΐα αναγνωρίζει πως το ακτοπλοϊκό δίκτυο χρειάζεται νέα πλοία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναζητεί τρόπους χρηματοδότησης ναυπήγησης νέων πλοίων, τα οποία θα λειτουργούν φιλικότερα προς το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεσμοθετείται ένα νέο αναπτυξιακό μέτρο, το οποίο θα προβλέπει τη δυνατότητα να υπογράφονται πολυετείς συμβάσεις, σε περιπτώσεις πλοίων τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα στην 12ετη σύμβαση, η εταιρεία θα έχει την υποχρέωση σε τρία χρόνια να φέρει ένα πλοίο που θα είναι καινούργιο η νεόχτιστο και θα έχει φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες όπως χρήση LNG, ηλεκτροκίνηση, ή υβριδική.

Οι συμβάσεις αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πλοιοκτήτριες εταιρείες προς τις τράπεζες, ώστε να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Στο πεδίο της εξοικονόμησης ρύπων στη ναυτιλία, η στρατηγική του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) έχει θέσει στόχους που προβλέπουν τη μείωση 50% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 40% μέχρι το 2030, που μπορεί να φτάσουν έως και το 70% έως το 2050. Για το λόγο αυτό η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει τις τεχνολογικές εφαρμογές που θα δώσουν τη δυνατότητα τόσο στην ποντοπόρο ναυτιλία, όσο και στην ακτοπλοΐα, να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων.

Βασικό κίνητρο για να εξελιχθεί ο κλάδος της ναυτιλίας σε ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον επίπεδο είναι τόσο το νομοθετικό πλαίσιο όσο και η εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Πέρα από τον τομέα των πλοίων, η Κυβέρνηση μελετά τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τον εξηλεκτρισμό των λιμένων της χώρας.

Με το Elemed Project επιχειρείται η εγκατάσταση ηλεκτροδότησης υβριδικού πλοίου στο λιμένα της Κυλλήνης και εξετάζεται η δυνατότητα ανάλογων εφαρμογών και σε άλλα ελληνικά λιμάνια.

Είναι σαφές πως βασικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι ο σταδιακός εκσυγχρονισμός, όχι μόνο του ακτοπλοϊκού δικτύου αλλά και των λιμενικών υποδομών.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε διαρκή επαφή με ένα ευρύ αριθμό φορέων, διαφόρων τομέων, σχετικών με τη Ναυτική Τεχνολογία, στη συνεχή προσπάθεια για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών οι οποίες θα επιφέρουν δίκαιη, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας.

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνάντηση και τις εργασίες που θα ακολουθήσουν”.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,423ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
648ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα