Οι πρόσφατες εξελίξεις στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, καθώς και η δυναμική που έχει ήδη αποκτήσει το Νεώριο Σύρου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας, με πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Με αφορμή τις πρόσφατες ζυμώσεις, αλλά και τη σύσταση της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) απέστειλε στον Έλληνα πρωθυπουργό και το συναρμόδιο οικονομικό επιτελείο δέσμη προτάσεων, η ικανοποίηση των οποίων θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία, δίχως επιπλέον δημοσιονομικό κόστος για τη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του ΕΒΕΠ και αντιπρόεδρο της νεοσύστατης Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου διεθνώς απαιτείται εναρμόνιση των ευνοϊκών κοινοτικών οδηγιών στην εθνική μας νομοθεσία και ιδίως όσων σχετίζονται με τον ΦΠΑ για υλικά που κατευθύνονται για τη ναυπήγηση ή επισκευή, κάθε είδους πλωτού μέσου, με βάση τα μοντέλα που ακολουθούν Ιταλία, Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ναυτική παράδοση.

Σημειώνεται πως το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ως θεσμικός σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους σε θέματα Ναυτιλίας, λαμβάνει πρωτοβουλίες και στέκεται αρωγός σε πληθώρα έργων που αφορούν την υποστήριξη και ανάπτυξη όλων των τομέων της ευρύτερης γαλάζιας οικονομίας. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του ΝΕΕ αποτελεί η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, ο οποίος αναμένεται πως θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη -μεταξύ άλλων- και για την εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.