από ΠΕΙΡΑΙΑ 17:30, για ΠΑΡΟ (22:55-23:25), ΝΑΞΟ (00:30-01:00), ΚΑΤΑΠΟΛΑ 03:00 (11/5)

από ΚΑΤΑΠΟΛΑ 07:00 (11/5), για ΝΑΞΟ (09:00-09:30), ΠΑΡΟ (10:35-10:50) ,ΠΕΙΡΑΙΑ 16:15