Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Ο.Λ.Η.: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αειφορίας του Ηρακλείου από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού

Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο Ηρακλείου, παρουσίας εκπροσώπων του Προορισμού, τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Βάσης του Προορισμού με βάση τα κριτήρια Αειφορίας από τον Διευθυντή Μεσογείου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC), Δρ Ιωάννη Παππά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτέλεσε το τελικό στάδιο μιας μακροχρόνιας διαδικασίας, αναλυτικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το GSTC, με την στενή συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ), ενώ συγχρηματοδοτήθηκε σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας (CLIA). Επιπλέον, αποτελεί μέρος ενός καινοτόμου σχεδίου συνεργασίας των φορέων αυτών για την εκτίμηση της αειφορίας δύο ελληνικών Προορισμών, Ηρακλείου και Κέρκυρας, καθώς και τη διαμόρφωση πλάνου για ένα μέλλον αειφόρου τουρισμού, μέσα από το εφαρμοζόμενο σχήμα συγχρηματοδότησης.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού διαχειρίζεται τα Κριτήρια GSTC, τα παγκόσμια πρότυπα για την αειφορία στα ταξίδια και τον τουρισμό, και δρα ως διεθνής οργανισμός διαπίστευσης για τον αειφόρο τουρισμό. Τα Κριτήρια GSTC Criteria αποτελούν το θεμέλιο του ρόλου του GSTC ως παγκόσμιο Οργανισμό Διαπίστευσης για Προγράμματα Πιστοποίησης που επιβεβαιώνουν πως ξενοδοχεία / εγκαταστάσεις διαμονής, ταξιδιωτικά πρακτορεία και προορισμοί έχουν εγκαθιδρύσει αειφόρες πολιτικές και πρακτικές. Το GSTC δεν πιστοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά παρέχει διαπίστευση σε αυτούς που το κάνουν. Η Αξιολόγηση Προορισμού του GSTC εστιάζει σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες αειφορίας προορισμού: διαχείριση και διακυβέρνηση προορισμού, οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, της κοινωνίας και ευεξίας των επισκεπτών, συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο Προορισμός ΗΡΑΚΛΕΙΟ επιτυγχάνει ένα σημαντικό βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων των κριτηρίων Αειφόρου Προορισμού του GSTC με βαθμολογία 2.03 (μέγιστο το 3.00) ή 81,04% του ελάχιστου ορίου αριστείας, και η οποία εμπίπτει στα όρια των εξαιρετικών επιδόσεων στο σύνολο βαθμολογίας του Προορισμού. Ειδικότερα, οι επιμέρους βαθμολογίες σε επίπεδο κατηγοριών είναι 2.21 για τον Πολιτισμό, 2.00 για την οικονομική και κοινωνική διάσταση, 1.98 για την διαχείριση και 1.91 για το περιβάλλον. Σε σχέση με τα σημαντικότερα ευρήματα που θα πρέπει να γίνουν στόχος περαιτέρω μελλοντικών ενεργειών για την επίτευξη καλύτερη απόδοσης με όρους αειφορίας και πιθανή μελλοντική πιστοποίηση του προορισμού ως Αειφόρος, είναι ο αναπροσδιορισμός με όρους αειφορίας του συνολικού Τουριστικού προϊόντος, η ενίσχυση περαιτέρω του μεριδίου συμμετοχής του αγρο-διατροφικού τομέα στο προϊόν αυτό, η υποστήριξη της μετάβασης των επιχειρήσεων του κλάδου σε ένα πιο αειφορικό μοντέλο λειτουργίας, η ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα που σχετίζονται με την αειφορία, η δημιουργία και λειτουργία ενός κεντρικού φορέα διαχείρισης του προορισμού, η μεγαλύτερη εξωτερίκευση των αποτελεσμάτων και των δράσεων του προορισμού σε σχέση με την αειφορία (κοινωνία, επισκέπτες, επιχειρήσεις), η καλλιέργεια συνεργασίας, διαβούλευσης, συμμετοχής αλλά και δημιουργίας περισσότερων συνεργατικών σχημάτων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η περεταίρω προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του αστικού πρασίνου, η δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας αξιόπιστων δεδομένων του τουρισμού, καθώς και η ενίσχυση της εμπειρίας πολιτισμού και αυθεντικού κρητικού προορισμού, σε συνεργασία του εμπορικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών, των δομών πολισμού αλλά και της κρουαζιέρας.

Από την μεριά του Δήμου Ηρακλείου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σισαμάκης δήλωσε ότι «το Ηράκλειο είναι μια πόλη που συνδυάζει δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις και στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού.

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα μπορούσε παρά να ανταποκριθεί άμεσα και στοχευμένα στις προκλήσεις των καιρών και στις νέες προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα του τουρισμού, όπως η ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας, με τη βέλτιστη χρήση περιβαλλοντικών πόρων και σεβασμό στην αυθεντικότητα. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL (Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού ) με σκοπό την αξιολόγηση του τουριστικού προορισμού «Ηράκλειο» με όρους αειφορίας. Κοινή πεποίθηση του Δήμου είναι ότι το Ηράκλειο, με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, το σεβασμό στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα της τοπικής κοινότητας, μπορεί και πρέπει να γίνει ένας αξιοβίωτος τόπος για τους δημότες του και ένας βιώσιμος τουριστικός προορισμός για τους επισκέπτες του».

Για λογαριασμό του ΟΛΗ ΑΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παπαδάκης τόνισε ότι “Είναι η πρώτη φορά που ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετέχει σε αυτή την διαδικασία αξιολόγησης και είναι ο πρώτος προορισμός μετά το Ντουμπρόβνικ το 2019. Είναι μία υπογραφή συμφωνίας, στρατηγικής και ζωτικής σημασίας. Το Ηράκλειο μαζί με την Κέρκυρα είναι οι δύο προορισμοί που επέλεξε να αξιολογήσει για το 2021 το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου τουρισμού και αυτό είναι τεράστια επιτυχία για την πόλη μας, όπου οφείλεται στην συντονισμένη δράση μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου, έχοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για το Λιμάνι και την πόλη και συνολικά για τον προορισμό που ονομάζεται Ηράκλειο. Η συνεργασία αυτή αποτελεί απόδειξη για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεργατικών τουριστικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της κληρονομιάς και του περιβάλλοντος των αγαπημένων προορισμών του κόσμου για τις μελλοντικές γενιές και τούτη η αξιολόγηση προορισμού της GSTC δείχνει τη συνεχή δέσμευση του ΟΛΗ για τη μετάβαση του τουρισμού προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Η αξιολόγηση έγινε βάσει κριτηρίων και μίας μεθοδολογίας, η οποία έχει αναπτύξει ο GSTC και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά. Το πλαίσιο για την αειφορία είναι πρότυπο σε Παγκόσμιο επίπεδο. Τα βασικά πεδία που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση αναπτύχθηκαν σε 4 άξονες. Το πεδίο του σχεδιασμού, το μέγεθος συμμετοχής αλλά και του οφέλους που υπάρχει από την ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία, η αξιοποίηση των φυσικών ή πολιτιστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και τέλος η διαχείριση των φυσικών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι συνεπώς τεράστια επιτυχία για την πόλη μας, τον Δήμο και τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου η αξιολόγηση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού η οποία έκρινε και αξιολόγησε με εξαιρετικές επιδόσεις την κατάσταση του Λιμένος για τον προορισμό Ηράκλειο. Η εφαρμογή της αειφορίας στους τουριστικούς προορισμούς σημαίνει τουριστική ανάπτυξη που διασφαλίζει τη διατήρηση και διαιώνιση της κληρονομιάς του παρελθόντος και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Έτσι η επιτυχία δεν θα μετράται πλέον με αφίξεις αλλά με εστίαση στην ποιότητα και την αειφορία».

Τέλος, ο υπεύθυνος της ομάδας αξιολόγησης του προορισμού, Δρ Παππάς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία της αξιολόγησης και συνεργασίας με τους φορείς του Προορισμού, καθώς και για την πρωτοβουλία της CLIA να συμβάλει σε μία τόση σημαντική δράση. ‘Είναι μία αρχή που γίνεται στην Ελλάδα στο να γίνει κατανοητό ότι τα πάντα ξεκινούν από το να εντοπιστούν τα δυνατά και λιγότερο δυνατά στοιχεία του Τουριστικού προϊόντος σε επίπεδο προορισμού, καθώς και να καθοριστεί ποιες θα πρέπει να είναι οι ενέργειες για να υπάρξει ένα αειφόρο μέλλον για τους προορισμούς και όλα τα μέρη της αλυσίδας αξίας του τουρισμού. Ευελπιστούμε ότι το παράδειγμα του Ηρακλείου και την Κέρκυρας θα το ακολουθήσουν και άλλοι προορισμοί, εντός και εκτός Ελλάδος.’

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την τελική επιλογή των πιο σημαντικών θεμάτων προς σχεδιασμό για την επίτευξη της αειφορίας μέσα από την συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών του προορισμού, ψηφίζοντας στο https://forms.gle/iu3kTp5gM47Zybmo8, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί από την ομάδα αξιολόγησης η συνολική έκθεση αποτελεσμάτων για περαιτέρω αξιοποίηση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης.

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,792ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
665ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα