Σύμφωνα με διεθνή έρευνα που έγινε και στην οποία πήραν μέρος 1128 γυναίκες Ναυτεργάτριες από 78 χώρες του κόσμου τα στοιχεία που προέκυψαν είναι απογοητευτικά για την μεταχείριση που υφίστανται στα πλοία.

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα κατά 90% εργάζονται σε κρουαζιερόπλοια και το 10% σε διάφορους τύπους άλλων πλοίων όπως είναι τα φορτηγά, τα δεξαμενόπλοια κτλ.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν εάν έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με διάφορες καταστάσεις εκφοβισμού ή παρενόχλησης κατά την διάρκεια της εργασίας τους στα πλοία.

Ποσοστό 60% απάντησαν πως έχουν αντιμετωπίσει διακρίσεις εν πλω λόγω του φύλου τους, ενώ το 70% αναφέρουν πως έχουν δεχθεί προσβολές από άνδρες συναδέλφους τους!

Το 34% αναγνώρισαν ότι αισθάνθηκαν αποξενωμένες ή παραμελημένες λόγω του φύλου τους, ενώ το 29% δήλωσαν ότι έχουν υποστεί εκφοβισμό στο πλοίο !

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι μόνο το 13% από τα παραπάνω αυτά περιστατικά γυναικών προέβησαν σε σχετική αναφορά ή καταγγελία !

Τέλος στην ίδια έρευνα μόνο το 7% των γυναικών Ναυτικών δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένες από την αντιμετώπιση τους!