Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Π.Ε.Ν.Ε.Ν: Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα Aκτοπλόων εφοπλιστών με τον Υπουργό E.N.

Aύριο Δευτέρα έχει ανακοινωθεί η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών με θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη το προτεινόμενο από την Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών σχεδίου κανονισμού αρχών και λειτουργίας ΣΑΣ.

Με μια ασυνήθιστη και καυστική ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας ζητάει και απαιτεί την αναβολή της συνεδρίασης.

Το θέμα δεν είναι καθόλου διαδικαστικό αλλά βαθύτατα ουσιαστικό.

Στην σχετική ανακοίνωσή του ΣΕΕΝ μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι οι προτάσεις της παραπάνω Διεύθυνσης του ΥΕΝ “δημιουργούν στρέβλωση του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού και της αρχής της ίσης μεταχείρισης που διέπει την ελληνική Ακτοπλοΐα σύμφωνα με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, αντίκεινται στην πάγια πρακτική λειτουργίας του ΣΑΣ και στους κανόνες που ήδη έχουν συνδιαμορφωθεί, καθοριστεί και δοκιμαστεί την τελευταία 20ετία για την λήψη των αποφάσεων του ΣΑΣ”.

Παρακάτω στο ίδιο έγγραφο του ΣΕΕΝ επισημαίνεται ότι “προτάσεις όπως τα ταχύπλοα να συνεξετάζονται με τα ταχύπλοα και τα συμβατικά με τα συμβατικά ή όροι στην ελεύθερη δρομολόγηση των πλοίων που εξαρτώνται από την έκφραση απόψεων τρίτων, είναι βέβαιο ότι δεν προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό και το δημόσιο συμφέρον αλλά εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα”!

Τι σημαίνουν τα παραπάνω;

Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι το σχέδιο του ΥΕΝ αποτελεί κόκκινο πανί για την συλλογική εφοπλιστική οργάνωση η οποία ευθέως κατηγορεί και καταγγέλλει τον ίδιο τον Υπουργό ότι “παραβιάζει με το προτεινόμενο σχέδιο την αρχή του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού και την ίση μεταχείριση”.

Ενώ παρακάτω ξεκάθαρα αποσαφηνίζει με νόημα ποιον ευνοούν οι αλλαγές αυτές!!

Σύγκρουση εφοπλιστικών συμφερόντων μέχρι εσχάτων με τον Υπουργό Ε.Ν

να τάσσεται στο πλευρό της Sea Jets και του Μ. Ηλιόπουλου.

 Ο ΣΕΕΝ στην ανωτέρω επιστολή υπερασπίζεται τον νόμο 2932/2001 ο οποίος απελευθέρωσε τις Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες επί της βάσης του κοινοτικού κανονισμού περί καμποτάζ (3577/1992) και ο νόμος αυτός αποτελεί την ραχοκοκαλιά του θεσμικού πλαισίου της Ακτοπλοΐας και συμπληρώθηκε με τον νόμο 4150/2013.

Πρόκειται για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο στην ουσία είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των εφοπλιστικών Ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων και έχει στο επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία του ελληνικού και ευρωπαϊκού κοινοτικού κεφαλαίου στις εσωτερικές ελληνικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες!

Με τους νόμους αυτούς καταργήθηκε κάθε παρέμβαση του δημοσίου στον σχεδιασμό, την οργάνωση του ακτοπλοϊκού μας δικτύου, παρέχεται η δυνατότητα εισόδου κοινοτικών εφοπλιστών στην Ακτοπλοΐα, οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ελεύθερα από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ενώ με το ίδιο πλαίσιο επήλθαν δυσμενέστατες αλλαγές στην επάνδρωση και στην οργανική σύνθεση των πλοίων, αυξήθηκε ο χρόνος αποδρομολόγησής τους, μειώθηκε δραματικά ο ετήσιος χρόνος λειτουργίας των ταχύπλοων που εκτελούν ακτοπλοϊκό έργο, η σύνθεσή τους καθορίστηκε σύμφωνα με την εφοπλιστική αρχή της ανταγωνιστικότητας και όχι με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες τους και σύμφωνα με τα δρομολόγια τους…

Στα χρόνια αυτά τα ταχύπλοα αυξήθηκαν θεαματικά και την τελευταία 5ετία στον ακτοπλοϊκό χάρτη κυριάρχησε σε αυτόν τον τύπο των πλοίων η Sea Jets.

Στις γραμμές των εφοπλιστών της Ακτοπλοΐας επικράτησε ένας αδυσώπητος ανταγωνισμός (και αυτό παρά το γεγονός ότι και άλλες εταιρείες έχουν ταχύπλοα σκάφη) μεταξύ του ΣΕΕΝ και της Sea Jets.

Αποτέλεσμα αυτής της μετωπικής σύγκρουσης ήταν η αποχώρηση και διαγραφή από τις τάξεις του ΣΕΕΝ της Sea Jets και του πλοιοκτήτη αυτής Μ. Ηλιόπουλου.

Μετά την έξοδο από τα μνημόνια (2018) αλλά και την ομαλοποίηση των προβλημάτων με την πανδημία, το ακτοπλοϊκό μεταφορικό έργο αυξάνεται και ο ανταγωνισμός για τα μερίδια της αγοράς εντείνεται μεταξύ των δύο στρατοπέδων…

Στις προτεινόμενες αλλαγές που εισηγείται ο Υπουργός Ε.Ν (ΣΑΣ) είναι τρανταχτό δείγμα για τον ΣΕΕΝ ότι πίσω από αυτές κρύβονται ευνοϊκές ρυθμίσεις που ενισχύουν και εμπεδώνουν ένα καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης της Sea Jets και από αυτό προκύπτει η ανοιχτή καταγγελία του ΣΕΕΝ ότι ο Γ. Πλακιωτάκης εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συγκεκριμένου εφοπλιστή!!

Ποια η θέση των Ναυτεργατών;

Ο πόλεμος συμφερόντων, είτε μεταξύ των εφοπλιστών, είτε με την κυβέρνηση και τον Υπουργό Ε.Ν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός αντιλαϊκού, αντιδραστικού, αντεργατικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο όλοι τους υπερθεματίζουν και υπερασπίζονται, δεν υπηρετεί τις ανάγκες των νησιωτών, του επιβατικού κοινού, της ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών, δεν εξυπηρετεί επίσης στο ελάχιστο τους Ναυτεργάτες για τους οποίους και το ένα μπλοκ και το άλλο επιφυλάσσουν την ίδια πολιτική στα προβλήματα και τα δικαιώματά τους….

Και οι μεν και οι δε εχθρεύονται και με τον ίδιο τρόπο υπονομεύουν τα Ναυτεργατικά δικαιώματα.

Οι Ναυτεργάτες αλλά και οι λαϊκοί τοπικοί φορείς των νησιών δεν έχουν κανένα συμφέρον να εμπλακούν στα παιχνίδια και στις διαμάχες των εφοπλιστικών σχημάτων στηρίζοντας το ένα ή το άλλο μπλοκ.

Αντίθετα θα πρέπει να συντονίσουν την δράση τους έχοντας στο επίκεντρο θέσεις – προτάσεις – διεκδικήσεις για την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών.

Για σύγχρονα Ακτοπλοϊκά πλοία, ασφαλή, με ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες, πού θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των νησιών, που θα κατοχυρώνουν τα Ναυτεργατικά δικαιώματα στην επάνδρωση, στην σύνθεση, στις συνθήκες δουλειάς, στην διαβίωση, στους μισθούς και στην ασφάλεια επιβατών – ναυτεργατών!!!

Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο μοντέλο Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών δεν συνάδει με την ιδιωτική εφοπλιστική πρωτοβουλία σε αυτόν τον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα που αντικειμενικά έχει βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα.

Σε μία τέτοια γραμμή είναι σαφές ότι οι Ναυτεργάτες μέσα και έξω από τα καράβια πρέπει να κηρύξουν τον δικό τους “πόλεμο” ενάντια στο αντιλαϊκό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο Κυβέρνησης – Ε.Ε (νόμοι: 2932/2001- 4150/2013- 3577/1992), να απαιτήσουν σύγχρονα και ασφαλή πλοία, σεβασμό στα δικαιώματά τους να βάλουν stop στην εφοπλιστική και κυβερνητική παραβατικότητα, να αγωνιστούν με όλες τις δυνάμεις τους για την διασφάλιση του μόχθου τους, να βάλουν μπροστά και μέχρι τέλος τις δικές τους σημερινές σύγχρονες ανάγκες!!!

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,675ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
662ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα