Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

ΠΕΝΕΝ : Συνεχίζεται η συρρίκνωση του ελληνικού Ναυτεργατικού δυναμικού – Η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου κύρια αιτία για την ραγδαία μείωση των ελλήνων Ναυτεργατών στην Ναυτιλία

Συνεχίζεται για άλλη μια φορά η πτωτική πορεία στην απασχόληση και στις θέσεις εργασίας των ελλήνων Ναυτεργατών στην Ναυτιλία και ιδιαίτερα στο τμήμα της ποντοπόρου, εκεί που δραστηριοποιείται το μεγάλο εφοπλιστικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής στις 20/9/2016 (τελευταία και πρόσφατη απογραφή), απογράφτηκαν 1325 πλοία άνω των 100 κόρων ολικής χωρητικότητας (κοχ) που περιλαμβάνονται στο μητρώο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) από τα οποία 1180 ήταν με ελληνική σημαία και τα 55 ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Από αυτά τα 1180, τα 1041 ήταν εν ενεργεία και τα 139 σε αργία ή παροπλισμένα.

Από τα 55 ελληνόκτητα πλοία ξένης σημαίας συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, τα 45 ήταν εν ενεργεία και τα 10 σε αργία ή παροπλισμό.

Στα πλοία αυτά ήταν ναυτολογημένοι 12163 έλληνες έναντι 12663 κατά την προηγούμενη απογραφή 9/2014. Αντίστοιχα οι αλλοδαποί Ναυτεργάτες ήταν 9277 από 10262 το 2014.

Οι έλληνες Ναυτεργάτες εργάζονταν: 2089 σε φορτηγά, 3751 σε δεξαμενόπλοια, 5248 σε επιβατηγά πλοία και 561 σε διάφορες άλλες κατηγορίες πλοίων.

Σε σύνολο 1235 πλοίων που απογράφτηκαν τον 9/2016 υπηρετούσαν 21440 έλληνες και αλλοδαποί Ναυτεργάτες έναντι 22925 το 2014.

Στα πλοία ελληνικής σημαίας ήταν ναυτολογημένοι 20666 Ναυτεργάτες, από αυτούς το 56,4% ήταν έλληνες και το 43,6% ξένης υπηκοότητας ναυτικοί.

Στα αντίστοιχα ελληνόκτητα πλοία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ απασχολούνταν 774 Ναυτικοί εκ των οποίων το 66,4% ήταν έλληνες και 33,6% αλλοδαποί.

Από τα παραπάνω στοιχεία και πάντα σε σύγκριση με το 2014 διαπιστώνεται μείωση των ελλήνων Ναυτεργατών κατά 1,3% στα πλοία ελληνικής σημαίας και κατά 40,4% αυτών που υπηρετούσαν σε ελληνόκτητα πλοία ξένης σημαίας συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Σχετικά με την κατανομή του Ναυτεργατικού δυναμικού (έλληνες και αλλοδαποί) μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών πλοίων διαμορφώνεται η παρακάτω κατάσταση: 24% σε Φ/Γ, 44,3% σε Δ/Ξ, 28,70 σε επιβατηγά και τουριστικά και 2,9% σε λοιπά πλοία.

Με βάση τις ειδικότητες του Ναυτεργατικού δυναμικού στα παραπάνω ελληνικής σημαίας πλοία προκύπτει  ότι οι αξιωματικοί αποτελούσαν το 32,7% του προσωπικού, το πλήρωμα 59,8% ενώ οι δόκιμοι, υγειονομικό κλ.π προσωπικό το 7,3% και το 0,1% χωρίς καμία ειδικότητα.

Στα πλοία ξένης σημαίας συμβεβλημένα με το ΝΑΤ το 26,6% ήταν οι αξιωματικοί, το πλήρωμα 63,2%, οι δόκιμοι κ.λπ το 3,6% και οι λοιποί 8,3%.

Την περίοδο του 11μηνου 2017 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στην κατηγορία «μεταφορές» του ισοζυγίου υπηρεσιών ήταν στα 7533,60 δις ευρώ, αισθητά μειωμένο από το ρεκόρ του 2008 που ξεπέρασε τα 17 δις ευρώ!!!

Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα

 

Μια διαχρονική ανάλυση των στοιχείων που αφορούν το ελληνικό Ναυτεργατικό δυναμικό, όπως αυτό διαμορφώθηκε την μεταπολιτευτική περίοδο με αποκορύφωμα την δεκαετία του 1980 όταν οι θέσεις εργασίας άγγιξαν τις 100.000 για τους έλληνες Ναυτεργάτες στα πλοία ελληνικής σημαίας, φανερώνει ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε μια τρομακτική μείωση των θέσεων εργασίας η οποία διαμορφώθηκε στα σημερινά επίπεδα και είναι μακράν η μικρότερη των τελευταίων 44 χρόνων, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των πλοίων αυτών εκείνης της περιόδου σε σχέση με το σήμερα έχει σχεδόν υπερτετραπλασιαστεί!!!

Βασική αιτία που σκόπιμα αποσιωπούν τόσο το εφοπλιστικό κεφάλαιο όσο και το πολιτικό και συνδικαλιστικό κατεστημένο ήταν και είναι η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης της κερδοφορίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και του μεγαλοεφοπλιστικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο αυτό από την μια μειώθηκαν με κυβερνητικές αποφάσεις 11 φορές οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων με κύριο σκοπό να αποβάλουν το ελληνικό ναυτεργατικό δυναμικό από την ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία και από την άλλη το κομπραδόρικο εφοπλιστικό λόμπυ μετέφερε μαζικά τα πλοία του σε ξένες σημαίες ευκαιρίας.

Με τις μειώσεις των συνθέσεων στα υπό ελληνική σημαία πλοία πέτυχαν και εξασφάλισαν ευνοϊκούς και σκανδαλώδεις όρους έναντι των παραδοσιακών ναυτιλιακών χωρών από πλευράς ανταγωνιστικότητας έχοντας μόνο ένα μικρό μέρος του στόλου τους στην ελληνική σημαία και ταυτόχρονα μετέφεραν την συντριπτική πλειοψηφία των πλοίων τους σε σημαίες ευκαιρίας εξασφαλίζοντας και σε αυτές χαμηλότατο κόστος εργασίας, ελαχιστότατη φορολογική επιβάρυνση και μια σειρά άλλα προνόμια.

Σήμερα από τα 4300 πλοία ελληνικής πλοιοκτησίας στην ποντοπόρο ναυτιλία τα 765 είναι στην ελληνική σημαία και  στα υπόλοιπα 3535 σε ξένες «πειρατικές» σημαίες ευκαιρίας!!

Την ελληνική σημαία την χρησιμοποιούν διότι αυτή κατέχει δεσπόζουσα θέση από πλευράς ποιότητας, αξιοπιστίας και κυρίως για να προωθούν μέσω των εκάστοτε κυβερνήσεων τις πολιτικές τους που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους στα διεθνή φόρα, έχοντας πετύχει και επιβάλει απόλυτα τους επιχειρηματικούς όρους στον τομέα της ανταγωνιστικότητας.

Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι το ελληνικό μοντέλο ανταγωνιστικότητας καμιά χώρα παραδοσιακά ναυτιλιακή δεν το έχει ακόμη κατοχυρώσει παρά το γεγονός ότι οι βορειοευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει ανάλογα βήματα από την δεκαετία του 1990!!

Αυτό το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε την μεταπολεμική περίοδο και στηρίχθηκε στον αποικιοκρατικό νόμο 2687/53, τον φορολογικό νόμο 27/75 και δεκάδες άλλες νομοθετικές διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν με σκοπό την περιφρούρηση αλλά και την διεύρυνση των προνομίων του εφοπλιστικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διαδοχικές μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, οδήγησαν σε βίαιο διωγμό χιλιάδων ελλήνων Ναυτεργατών από την ποντοπόρο ναυτιλία.

Η εφοπλιστόδουλη αυτή πολιτική είχε ως συνέπεια την μαζική ανεργία στον κλάδο των Ναυτεργατών, την ριζική ανατροπή στην σχέση εργαζομένων προς τους συνταξιούχους στα ασφαλιστικά μας ταμεία, σήμερα αυτή η αναλογία είναι 1 εργαζόμενος Ναυτεργάτης προς 5,5 συνταξιούχους, και αυτό με την σειρά οδήγησε στην κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έδωσε την χαριστική βολή διαλύοντας το αρχαιότερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας μας, ενοποιώντας το με ΕΦΚΑ όπως και τα άλλα αντίστοιχα ταμεία μας ΚΕΑΝ – Ταμείο Πρόνοιας κ.λπ.

Η πολιτική της ανταγωνιστικότητας πέρασε και περνάει πάνω από τις πλάτες του Ναυτεργατικού μας κόσμου. Αυτοί είναι τα μόνιμα υποζύγια που υφίστανται τις συνέπειες των αντιλαϊκών κυβερνητικών πολιτικών στην απασχόληση, στις εργασιακές σχέσεις, στην καταβαράθρωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις ΣΣΕ.

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο αντίθετα εξακολουθεί να αναπτύσσεται, να γιγαντώνεται και σήμερα να κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια Ναυτιλία!!

Ταυτόχρονα στην ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία κυριαρχεί η μαύρη ανασφάλιστη και χαμηλόμισθη εργασία μέσα από μια πολιτική που ακολουθείται η οποία ταυτίζεται με τα εφοπλιστικά συμφέροντα. Παράλληλα είχε και έχει παρά την ραγδαία ανάπτυξη και την κερδοφορία της μηδενικές επιδόσεις σε ότι αφορά την συμβολή της στα δημόσια φορολογικά έσοδα της χώρας μας!!

Οι Ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι είναι τα θύματα της μνημονιακής επέλασης με την αύξηση της ανεργίας, την κάθετη πτώση των μισθών και εισοδημάτων τους, με την φορολεηλασία, με τις ελαστικές μορφές εργασίας, με την απλήρωτη εργασία, με μισθούς και συντάξεις πείνας, φτώχειας και εξαθλίωσης!!!

Πρόκειται για μια σκληρή ταξική πολιτική που θωρακίζει, διευρύνει και αυξάνει τα κέρδη των λίγων, εφοπλιστών, βιομηχάνων, τραπεζιτών και ρίχνει τα βάρη και τις συνέπειες της κρίσης στους πολλούς, την εργατική τάξη και τα μικρομεσαία στρώματα που βιώνουν έναν πραγματικό γολγοθά προκειμένου να εξασφαλίσουν την πιο στοιχειώδη επιβίωσή τους.

Αυτή την πολιτική υπηρέτησαν και υπηρετούν τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ (Κίνημα Αλλαγής) και όλα τα κόμματα που ανήκουν στο αστικό πολιτικό σύστημα μη εξαιρουμένης και της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, ο πρώην Υπουργός Ε.Ν αλλά και ο νυν μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τον Ναυτεργατικό κόσμο πέρα από τις πολυποίκιλες υπηρεσίες τους στο εφοπλιστικό κεφάλαιο έχουν αναλάβει την βρώμικη δουλειά να καταργήσουν τον θεσμό των ΣΣΕ στους Ναυτεργάτες.

Στην πρόσφατη συνάντηση με τα Ναυτεργατικά Σωματεία ο Υπουργός Ε.Ν κ. Κουρουμπλής είχε το απύθμενο θράσος ενεργώντας εξ ονόματος του εφοπλιστικού κεφαλαίου να αναθερμάνει την γνωστή πρωτοβουλία της ΕΕΕ σχετικά με την επαναπρόσληψη ελλήνων Ναυτεργατών στην ποντοπόρο Ναυτιλία η οποία μέσα από μια εκβιαστική πρακτική θέλει και επιδιώκει διακαώς την συντριβή των ΣΣΕ και την γενίκευση στο καθεστώς γαλέρας που επικρατεί στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Η κατηγορηματική θέση αρχών της ΠΕΝΕΝ καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της κακόγουστης επικοινωνιακής επιχείρησης των εφοπλιστών και των αστικών κυβερνήσεων, έκοψε τον δρόμο της προσπάθειας να συμφωνηθεί μια τέτοια προδοτική συμφωνία και μάλιστα με την συναίνεση των Ναυτεργατικών Σωματείων.

Παρόλα αυτά η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα και οι εκπρόσωποι του εφοπλιστικού κεφαλαίου επαναφέρουν για πολλοστή φορά το θέμα, γεγονός που δείχνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιχειρήσουν να περάσουν τις αντιδραστικές και αντεργατικές τους επιδιώξεις στον τομέα των ΣΣΕ.

Είναι γνωστές οι θέσεις της ΕΕΕ και του Προέδρου της για κατάργηση των ΣΣΕ στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας για διαμόρφωση μισθών σύμφωνα «με τα διεθνώς κρατούντα» εννοώντας όχι βέβαια τους μισθούς των κλαδικών συμβάσεων για τους εθνικούς ναυτεργάτες των παραδοσιακών ευρωπαϊκών χωρών αλλά για αυτούς της ITF που εφαρμόζονται στους Ναυτεργάτες των τρίτων χωρών όπως οι Φιλιππίνες, το Πακιστάν, η Αίγυπτος κ.λπ.

Μάλιστα στην εκδήλωση της πίτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου που έγινε πριν λίγες μέρες στο λίμπερτυ μουσείο στο λιμάνι του Πειραιά την σκυτάλη πήρε ο μεγαλοεφοπλιστής Παναγιώτης Τσάκος.

Μιλώντας στην παραπάνω εκδήλωση μεταξύ των άλλων απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αστικών πολιτικών κομμάτων, στην πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ και τους εκπροσώπους της ΠΝΟ (οι γνωστοί παρακαθήμενοι  σε κάθε εφοπλιστική φιέστα με επικεφαλής τον γνωστό Γ.Γ της ΠΝΟ) που συμμετείχαν σε αυτή είπε τα παρακάτω:

«Η μαγιά της ναυτοσύνης είναι ο ναυτικός. Αν δεν έχουμε  ναύτες δεν θα αποκτήσουμε καλούς αξιωματικούς. Όλα ξεκινάνε από τη βάση.  Στην εποχή μου υπήρχαν 150.000 ναυτικοί και 1.000 ελληνικά πλοία. Σήμερα έχουμε 4.500 πλοία και 14.000 ναυτικούς.  Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τότε  σε λίγο καιρό δεν θα κόβετε πλέον την πίτα σας στο Liberty».

Μάλιστα απευθυνόμενος στους «συνδικαλιστές» που παρίσταντο στην εκδήλωση τους απεύθυνε την περισπούδαστη και προσβλητικότατη προτροπή: «Εκεί που κάθεστε και μετράτε τις εισφορές  σας παρακαλώ να καθίσετε να μετρήσετε πόσα μέλη είχατε όταν πιάσατε αυτή τη θέση και πόσα έχετε τώρα…»

Όπως πληροφορηθήκαμε εκ των υστέρων ουδείς από το συστημικό πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό δεν αντέδρασε και δεν του απάντησε…

Το θράσος, η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός των εφοπλιστών έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτοί που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας έχουν εξολοθρεύσει την συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων Ναυτεργατών και έχουν επιβάλει συνθήκες μεσαίωνα με την ανασφάλιστη και χαμηλόμισθη εργασία, αναρωτιούνται γιατί έχουν αφανιστεί οι έλληνες Ναυτεργάτες….

Καμώνονται στον δημόσιο λόγο τους ότι είναι υπέρ της απασχόλησης των ελλήνων Ναυτεργατών και από τα πλοία τους έχουν εξοστρακίσει τους έλληνες Ναυτεργάτες.

Επειδή ο κ. Τσάκος επανειλημμένα αναμοχλεύει και επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις εξαπατώντας και κοροϊδεύοντας, θέλουμε να θυμίσουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η ναυτιλιακή του εταιρεία έχει 80 πλοία και από αυτά τα 25 μόνο είναι στην ελληνική σημαία!!

Στο σύνολο των πλοίων με ξένη σημαία ευκαιρίας που έχει το 90% είναι χαμηλόμισθοι και ανασφάλιστοι αλλοδαποί Ναυτεργάτες.  Στα πλοία με ελληνική σημαία διατηρεί αριθμό ελλήνων μικρότερο και από αυτόν που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Σε ότι αφορά τους μισθούς που έχει διαμορφώσει στην εταιρεία του θα παραθέσουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: τα τελευταία 2 χρόνια εργάστηκε ως καθαριστής σε Δ/Ξ ένας νέος στο επάγγελμα και στην ηλικία Ναυτικός στο πλοίο «Προποντίς» του οποίου ο καθαρός μισθός (αφαιρουμένων των κρατήσεων) ήταν 600 ευρώ τον μήνα!!! Δηλαδή ο καταβαλλόμενος μισθός ήταν ακόμη πιο μικρός από αυτόν που προβλέπει για τους χαμηλόμισθους αλλοδαπούς η Σύμβαση της ITF!!!

Με αυτούς τους μισθούς φιλοδοξεί ο κ. Τσάκος να προσελκύσει έλληνες Ναυτεργάτες στην εταιρεία του και στην Ναυτιλία;

Παρόλα αυτά ο κ. Τσάκος είναι μόνιμα στην επικαιρότητα συνομιλητής του εκάστοτε Υπουργού και τα γνωστά παπαγαλάκια του εφοπλιστικού λόμπυ να προβάλουν τις γνωστές μπουρδολογίες οι οποίες απέχουν έτη φωτός από την αλήθεια και την πραγματικότητα.

Παράδειγμα δεύτερο: Ναύτης ναυτολογημένος σε άλλο πλοίο της εταιρείας συμφερόντων Τσάκου προσλαμβάνεται με κλειστό μισθό 2600 ευρώ τον μήνα και λίγες μέρες πριν την λήξη της σύμβασης τον ενημερώνουν ότι εάν θέλει να παραμείνει στο πλοίο θα πρέπει να δεχθεί μείωση του μισθού στα 1600 ευρώ.

Σημείωση: Ο κλειστός μισθός 2600 ευρώ που η εταιρεία ζήτησε να γίνει 1600 τον μήνα περιλάμβανε 12 ώρες εργασίας τις καθημερινές, 4 ώρες εργασίας Σάββατα, Κυριακές, Αργίες. Στον ίδιο μισθό περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης επιδόματα, έξτρα εργασίες, αναλογία άδειας, τροφοδοσία κ.λπ.

Ακριβώς η ίδια κατάσταση επικρατεί στους μισθούς των πληρωμάτων στην εταιρεία του λαλίστατου Προέδρου της Ε.Ε.Ε  όπου ελάχιστοι Ναυτεργάτες από τα πληρώματα απασχολούνται και οι μισθοί είναι εφάμιλλοι των αλλοδαπών των τρίτων χωρών… Κατά τα λοιπά και αυτός διατυμπανίζει όπου βρεθεί και όπου σταθεί την πίστη του στην επιστροφή των ελλήνων Ναυτεργατών στο καθεστώς της εργασιακής γαλέρας.

 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,523ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
655ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα