Φ/Γ-Ο/Γ “ΩΡΙΩΝ” : Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο Φ/Γ-Ο/Γ «ΩΡΙΩΝ»  θα εκτελέσει δρομολόγιο την Δευτέρα 24/04/2023 από ΛΑΥΡΙΟ στις 18:00 προς ΑΝΔΡΟ – ΣΚΥΡΟ και επιστροφή ως κάτωθι πίνακας :