Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ” : Σας γνωρίζουμε την νέα ώρα αναχώρησης του αυριανού δρομολογίου Τρίτη 22/08/2023 από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΩ – ΡΟΔΟ και επιστροφή ως κάτωθι πίνακας :