Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ” : Σας γνωρίζουμε ότι στο αυριανό δρομολόγιο Τρίτη 22/08/2023 από ΠΑΡΟ – ΝΑΞΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ γίνεται προσθήκη του λιμένα της ΤΗΝΟΥ και το δρομολόγιο θα εκτελεστεί ως κάτωθι πίνακας: