Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
Αθήνα Ελλάδα

Στις 22 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των Μινωικών Γραμμών

Στις 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετοχών των Μινωικών Γραμμών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.

3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2016.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 3016/2002.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017.

8. Έγκριση κατ’ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της από 02 Ιανουαρίου 2017 σύμβασης ανάθεσης στην Εταιρεία της γενικής πρακτόρευσης στην Ελλάδα της Grimaldi Euromed S.p.A., εταιρείας του Ομίλου Grimaldi.

capital.gr

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,032ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
641ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα