Στις 24 και 25 Ιουνίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΠΕΝ, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως σύμφωνα με το καταστατικό προκειμένου τα μέλη της να εκλέξουν την Εξελεγκτική Επιτροπή ΠΕΠΕΝ 2020 και να εγκρίνουν:

α) τον Διοικητικό Απολογισμό 2019,

β) τον Οικονομικό Απολογισμό 2019

γ) τον Προγραμματισμό Δράσης 2020

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν σε κλίμα αντάξιο του κλάδου, του ύφους, του ήθους και του χαρακτήρα του Έλληνα Πλοιάρχου. Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός καθώς επίσης και ο Προγραμματισμός Δράσης του 2020.

Επίσης το σώμα της Γενικής Συνέλευσης συνέταξε το πιο κάτω ψήφισμα, το οποίο εστάλη σε όλα τα Μ.Μ.Ε.

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΠΕΠΕΝ

[pdf-embedder url=”https://ellinikiaktoploia.net/wp-content/uploads/2020/06/ΨΗΦΙΣΜΑ-Γ.Σ.-ΠΕΠΕΝ-2020.pdf” title=”ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. ΠΕΠΕΝ 2020″]