Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 6 Ιουλίου 2023, στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας συνάντηση με το νέο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας και των μελών της Διοίκησης αυτής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας στην εισαγωγή του αναφέρθηκε στο σύνολο των διεκδικήσεων και των δράσεων της Π.Ν.Ο. που πρέπει να αποτελέσουν αν μη τι άλλο την ελάχιστη αναγνώριση της Πολιτείας στον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι Ναυτεργάτες για να κρατήσουν ζωντανές και ασφαλείς τις δια θαλάσσης συνδέσεις της χώρας μας, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές Επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ αναφέρθηκε αρχικά στην ανάγκη για την προσέλκυση των νέων στο Ναυτικό επάγγελμα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ομόθυμη θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η μη εφαρμογή του Κανονισμού 3577/1992 στις θαλάσσιες ενδομεταφορές στο όνομα της τεχνητής έλλειψης πληρωμάτων. Παράλληλα, έθεσε στο νέο Υπουργό το σύνολο των δίκαιων και ώριμων αιτημάτων της Ομοσπονδίας μας, όπως η ουσιαστική αναβάθμιση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης (ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ), καθώς και των Σχολών των Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης των διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη Ναυτική Εργασία, όπως η Διεύθυνση Ναυτικών Μητρώων, αλλά και το Γ.Ε.Ν.Ε., του οποίου το πλαίσιο λειτουργίας θα πρέπει επιτέλους να ανταποκρίνεται στις καθημερινές ανάγκες των Ναυτικών και δη και με ιδιαίτερη έμφαση στην αναθεώρηση της επιδοματικής του πολιτικής όσον αφορά τους άνεργους συναδέλφους μας.

Παράλληλα, τονίστηκε ως κομβικής σημασίας η ανάγκη αύξησης των οργανικών συνθέσεων ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πλοίων και να διασφαλίζουν στο ακέραιο την ασφάλεια που πρέπει να διακρίνει τη Ναυτιλία και ιδιαίτερα την επιβατηγό.

Στην συνάντηση, επίσης, τέθηκε η ανάγκη υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αλλά και της τήρησης τους, όπως και της Ναυτεργατικής Νομοθεσίας, μέσω των ελέγχων των υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ και της ύπαρξης ενός συστήματος επιβολής προστίμων για τις παραβάσεις της που θα αποτελούν πραγματικό αποτρεπτικό παράγοντα για τους παραβάτες.

Επιπροσθέτως, έγινε αναφορά στα πάγια και διαχρονικά αιτήματα του κλάδου, όπως το φορολογικό και το κοινωνικοασφαλιστικό.

Τέλος, στην παραπάνω συνάντηση τοποθετήθηκαν και τα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, τα οποία ανέφεραν στο νέο Υπουργό τα ιδιαίτερα προβλήματα των κλάδων που εκπροσωπούν.

 

Ο Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ 

Εμμ. Τσικαλάκης