Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
Αθήνα Ελλάδα

Θαλάσσιες διαδρομές για την Ευρώπη – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) έχει δημοσιευθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές θαλάσσιες διαδρομές. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας από τον οργανισμό για την υλοποίηση έργων.

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία αυτής της πρόσκλησης, σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, από το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων. Στο κείμενο της πρόσκλησης υπογραμμίζεται η αξία των καινοτόμων τουριστικών προϊόντων, όπως οι διακρατικές θεματικές διαδρομές, ως βασικό εργαλείο για την τουριστική προώθηση των παράκτιων περιφερειών της Ε.Ε. και ως μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας των παράκτιου και θαλάσσιου τουριστικού τομέα στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η Στρατηγική για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους φορείς του τουριστικού τομέα να αναπτύξουν περισσότερο στοχευμένα τουριστικά προϊόντα, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες τους. Η ενωσιακή θαλάσσια κληρονομιά προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αναδεικνύοντας το δυναμικό της φυσικής και τουριστικής κληρονομιάς ως τουριστικό πλεονέκτημα, απαιτείται από τους εμπλεκόμενους φορείς η προστασία του για τις μελλοντικές γενιές.

Ειδικότερα, τα διακρατικά θεματικά τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό στην αγορά (π.χ. πολιτιστικές διαδρομές που διαπερνούν αρκετές χώρες). Ωστόσο, ενώ αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των κρατών-μελών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών για τον τουρισμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η Ε.Ε. θα πρέπει να συνδράμει στον σχεδιασμό και στην προώθηση προϊόντων διακρατικού τουρισμού που ενσαρκώνουν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την κληρονομιά και προβάλλουν την Ευρώπη ως μοναδικό τουριστικό προορισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύθηκαν τους τελευταίους μήνες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και ξεκίνησαν πρωτοβουλίες όπως οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς και το Σήμα Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Πρόθεση της επιτροπής είναι η κεφαλαιοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών και η αναζήτηση συνεργειών με παρόμοιες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως το πρόγραμμα Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Επιλέξιμοι φορείς

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν νομικές οντότητες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα με ενεργό ρόλο στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας και/ή της περιφερειακής συνεργασίας και/ή στο πλαίσιο της υλοποίησης εθνικών/περιφερειακών ερευνητικών και καινοτόμων στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης στη γαλάζια οικονομία ή συναφείς τομείς (π.χ. θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γαλάζια βιοτεχνολογία, παράκτιος τουρισμός, θαλάσσιες μεταφορές, ναυπηγοεπισκευαστική, αλιεία).
Επιλέξιμες είναι νομικές οντότητες με έδρα σε:

– Κράτος-μέλος της Ε.Ε.
– Σε τρίτες χώρες οι οποίες συμμετέχουν:
– Στην Ευρωατλαντική Στρατηγική: Καναδάς και ΗΠΑ.
– Στη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Βαλτική: Λευκορωσία, Νορβηγία και Ρωσία.
– Στη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για Αδριατική και Ιόνιο: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία.
– Στην Ενωση για τη Μεσόγειο: Αλγερία, Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαυριτανία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Τυνησία, Τουρκία.
– Στη Συνέργεια για τη Μαύρη Θάλασσα: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από σύμπραξη τουλάχιστον δύο νομικών προσώπων, με τον συντονιστή να έχει έδρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.

Επιλέξιμες δράσεις

Οπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, κύριος στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων και η προώθησή τους μέσω της δημιουργίας διακρατικών τουριστικών θεματικών διαδρομών στις παράκτιες περιοχές στους τομείς του ναυτικού τουρισμού και του τουρισμού θαλάσσιων σπορ. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν συνέργειες κυρίως στους τομείς του γαστρονομικού και οινικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού, του ιατρικού τουρισμού και του τουρισμού κρουαζιέρας.

Η γεωγραφική περιοχή υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων περιλαμβάνει τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική Θάλασσα και τις θαλάσσιες λεκάνες του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μία από τις ανωτέρω θαλάσσιες λεκάνες και θα περιλαμβάνουν εταίρους από χώρες της Ε.Ε. αλλά και τρίτες χώρες που συμμετέχουν στα αντίστοιχα συνεργατικά πλαίσια (βλ. Ενωση για τη Μεσόγειο, Ευρωατλαντική Στρατηγική, Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος κ.ά.).

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

Συνάφεια δράσεων με στόχους της πρόσκλησης (30 βαθμοί).

Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου (40 βαθμοί).

Επιπτώσεις – βιωσιμότητα, δημοσιότητα και δυνατότητα μεταφοράς και εφαρμογής από άλλους φορείς (30 βαθμοί).

Η βαθμολογία κάθε πρότασης, ως προς την ποιότητά της, μπορεί να φτάσει τους 100 βαθμούς. Για την ενίσχυση μιας πρότασης απαιτείται να συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον 60 βαθμούς και τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Προϋπολογισμός

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

– Συνάφεια δράσεων με στόχους της πρόσκλησης (30 βαθμοί).
– Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου (40 βαθμοί).
– Επιπτώσεις – βιωσιμότητα, δημοσιότητα και δυνατότητα μεταφοράς και εφαρμογής από άλλους φορείς (30 βαθμοί).

Η βαθμολογία κάθε πρότασης, ως προς την ποιότητά της, μπορεί να φτάσει τους 100 βαθμούς. Για την ενίσχυση μιας πρότασης απαιτείται να συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον 60 βαθμούς και τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017. Τα έντυπα των αιτήσεων αλλά και όλο το υποστηρικτικό υλικό για τη συγκεκριμένη πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να τα αναζητήσουν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe.

Μαίρη Πασπαλιάρη
kathimerini.gr

Προτεινόμενα Αρθρα

Ακολουθήστε μας

41,791ΥποστηρικτέςΚάντε Like
672ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
665ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


Τελευταία Άρθρα