Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω δρομολόγια από Πάτρα προς Ανκόνα στις 04/08 και στις 25/08/2021 τροποποιούνται ως ακολούθως:

SUPEFAST XI -Τετάρτη 04/08/2021- αναθεωρημένο δρομολόγιο

ΠΑΤΡΑ

ΑΝΚΟΝΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 19:30 (αντί 17:30)

ΠΕΜ 14:00 (αντί 12:00)

HELLENIC SPIRIT- Τετάρτη 04/08/2021- θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΝΚΟΝΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 19:30

ΤΕΤ 20:30

ΤΕΤ 20:45

ΠΕΜ 10:45

 

OLYMPIC CHAMPION- Τετάρτη 04/08/2021- θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

ΑΝΚΟΝΑ

 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΑΤΡΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 13:30

ΠΕΜ 06:30

ΠΕΜ 07:00

ΠΕΜ 12:00

SUPEFAST XI- Τετάρτη 25/08/2021- αναθεωρημένο δρομολόγιο

ΠΑΤΡΑ

ΑΝΚΟΝΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 19:30 (αντί 17:30)

ΠΕΜ 14:00 (αντί 12:00)

HELLENIC SPIRIT- Τετάρτη 25/08/2021- θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΝΚΟΝΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 19:30

ΤΕΤ 20:30

ΤΕΤ 20:45

ΠΕΜ 10:45

OLYMPIC CHAMPION- Τετάρτη 25/08/2021- θα εκτελεστεί ως προγραμματισμένα

ΑΝΚΟΝΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΠΑΤΡΑ

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

ΤΕΤ 13:30

ΠΕΜ 06:30

ΠΕΜ 07:00

ΠΕΜ 12:00