Πέμπτη 24/12 SUPERFAST I: Από Μπάρι στις 19:30, για Ηγουμενίτσα (05:30 επομένης-06:00), Πάτρα 13:00

Σάββατο 26/12 SUPERFAST II: Από Πάτρα στις 18:00, για Ηγουμενίτσα (23:59-00:30 επομένης), Μπάρι 09:30

Το δρομολόγιο του SUPERFAST I, το Σάββατο 26/12, από Μπάρι στις 19:30, για Ηγουμενίτσα (05:30 επομένης-06:00), Πάτρα 13:00 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ