Φ/Γ-Ο/Γ “ΤΑΛΩΣ”: Λόγω ανάγκης καθαρισμού υφάλων του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ», σας γνωρίζουμε ότι το αυριανό δρομολόγιο Παρασκευής 24/06/2022 του ανωτέρω πλοίου από ΠΕΙΡΑΙΑ στις 17:00 προς ΣΥΡΟ – ΤΗΝΟ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΗΡΑ και η επιστροφή του θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

Φ/Γ-Ο/Γ “ΙΩΣΗΦ Κ”: Προς κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών τα δρομολόγια του πλοίου μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΣΗΦ Κ» τροποποιούνται από Παρασκευή 24/06/2022 έως Δευτέρα 27/06/2022 (άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ) ως κάτωθι πίνακας :