Σας γνωρίζουμε ότι το πλοίο μας Φ/Γ-Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» θα εκτελέσει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή 07/08/2022 από τον ΠΕΙΡΑΙΑ στις 08:00 για ΑΝΔΡΟ-ΣΚΥΡΟ ως κάτωθι πίνακας:

01/08/2022 : Λόγω εξυπηρέτησης μεταφοράς μεγάλου όγκου βυτίων από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΜΥΚΟΝΟ, σας ενημερώνουμε ότι στο σημερινό δρομολόγιο του πλοίου μας  Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ» 01/08/2022 από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΠΑΡΟ, ΝΑΞΟ, ΙΟ, ΘΗΡΑ, θα προστεθεί κατά μετάβαση και η ΜΥΚΟΝΟΣ με ώρα αναχώρησης 20:00 ως κάτωθι πίνακας: