Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 31/08/2023 το δρομολόγιο του πλοίου μας Ε/Γ – Ο/Γ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ τροποποιείται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Όσοι επιβάτες έχουν εκδώσει εισιτήρια θα ενημερωθούν με μέριμνα της εταιρίας μας.

ΠΕΜΠΤΗ 31/08/23
ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ.
Αλεξ/πολη 15:00
Σαμοθράκη 16:50 18:00
Αλεξ/πολη 19:50