Πλώρη για το λιμάνι του Πειραιά έχει βάλει αυτή την ώρα, το MARE DI LEVANTE, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα δεξαμενισμών, το πλοίο της LEVANTE FERRIES, πρόκειται να δεξαμενιστεί στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι, του Ο.Λ.Π., το χρονικό διάστημα 29/3-31/3.